ສອບຖາມບັນຫາກ່ຽວກັບລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ


ການບໍລິການ


ຕໍ່ກັບກະແສສັງຄົມທີ່ເກີດຂຶ້ນກ່ຽວກັບການບໍລິການ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ໄດ້ມີການຕິດຕາມ ແລະ ແກ້ໄຂແນວໃດ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ກັບຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ ກໍ່ຄືແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງ ພັກ-ລັດຖະບານ?


ວຽກງານບໍລິການຂອງພວກເຮົາປະກອບດ້ວຍ ທີມງານສ້ອມແປງໄຟສຸກເສີນ, ທີມງານຕິດຕັ້ງສ້ອມແປງ Hot line (ສ້ອມແປງໃນກໍລະນີສຸກເສີນ ບໍ່ໄດ້ມອດໄຟ), ທີມງານບໍລິການສາຍດ່ວນ (Call Center 1199 ), ວຽກງານຈົດເລກໝໍ້ນັບໄຟ ແລະ ທີມງານອື່ນໆອີກຈໍານວນໜຶ່ງ ຊຶ່ງໄລຍະຜ່ານມາພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ເຮັດໜ້າທີ່ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການບໍລິການແກ້ໄຂໄຟຕົກ-ໄຟມອດ ທີ່ເກີດຈາກຫຼາຍປັດໄຈ ເຊັ່ນ: ບັນຫາດ້ານເຕັກນິກ, ໄພທໍາມະຊາດ ແລະ ເຫດສຸດວິໄສອື່ນໆ. ແຕ່ກໍ່ຍອມຮັບວ່າບາງຄັ້ງຄາວ ການເຮັດໜ້າທີ່ກໍ່ຍັງມີຄວາມຊັກຊ້າ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງໄລຍະທີ່ໄພທໍາມະຊາດກະທົບຕໍ່ລະບົບສົ່ງ ແລະ ລະບົບຈໍາໜ່າຍເປັນວົງກວ້າງ.เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์

ສອບຖາມບັນຫາກ່ຽວກັບລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ


ຕໍ່ກັບກະແສສັງຄົມທີ່ເກີດຂຶ້ນກ່ຽວກັບການບໍລິການ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ໄດ້ມີການຕິດຕາມ ແລະ ແກ້ໄຂແນວໃດ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ກັບຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ ກໍ່ຄືແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງ ພັກ-ລັດຖະບານ?


ວຽກງານບໍລິການຂອງພວກເຮົາປະກອບດ້ວຍ ທີມງານສ້ອມແປງໄຟສຸກເສີນ, ທີມງານຕິດຕັ້ງສ້ອມແປງ Hot line (ສ້ອມແປງໃນກໍລະນີສຸກເສີນ ບໍ່ໄດ້ມອດໄຟ), ທີມງານບໍລິການສາຍດ່ວນ (Call Center 1199 ), ວຽກງານຈົດເລກໝໍ້ນັບໄຟ ແລະ ທີມງານອື່ນໆອີກຈໍານວນໜຶ່ງ ຊຶ່ງໄລຍະຜ່ານມາພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ເຮັດໜ້າທີ່ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການບໍລິການແກ້ໄຂໄຟຕົກ-ໄຟມອດ ທີ່ເກີດຈາກຫຼາຍປັດໄຈ ເຊັ່ນ: ບັນຫາດ້ານເຕັກນິກ, ໄພທໍາມະຊາດ ແລະ ເຫດສຸດວິໄສອື່ນໆ. ແຕ່ກໍ່ຍອມຮັບວ່າບາງຄັ້ງຄາວ ການເຮັດໜ້າທີ່ກໍ່ຍັງມີຄວາມຊັກຊ້າ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງໄລຍະທີ່ໄພທໍາມະຊາດກະທົບຕໍ່ລະບົບສົ່ງ ແລະ ລະບົບຈໍາໜ່າຍເປັນວົງກວ້າງ.เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์