ສອບຖາມບັນຫາກ່ຽວກັບລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ


ການບໍລິການ


ຂໍໃຫ້ພະນັກງານກວດກາໝໍ້ນັບໄຟ ລົງກວດກາໃຫ້ທົ່ວທຸກຫຼັງຄາເຮືອນ.


ການ​ລົງ​ກວດກາ​ໝໍ້ນັບ​ໄຟ​ຕາມ​ແຕ່​ລະ​ບ້ານ ປົກກະຕິ​ແມ່ນ​ຈະ​ໄດ້​ລົງ​ກວດກາ​ເປັນ​ປະຈຳ​ປີ​ລະ​ຄັ້ງ, ​ແຕ່​ຫາກ​ໃນ​ລະຫວ່າງ 1ປີ ໝໍ້ນັບ​ໄຟ​ເກີດ​ການ​ເປ່​ເພ​ເສຍຫາຍ​ ​ແມ່ນຈະ​ຕ້ອງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ດັ່ງ​ນີ້: ຕ້ອງ​ຜ່ານ​ການ​ກວດກາ​ລະຫວ່າງ​ໜ່ວຍ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ກ່ອນ ວ່າ​ມີ​ໄຟ​ຮົ່ວ​ຢູ່​ໃນ​ເຮືອນ ຫຼື ທາງ​ນອກ​ບໍ່?. ຫຼັ້ງຈາກ​ກວດກາ​ແລ້ວ​ບໍ່ພົບ​ບັນຫາ​ດັ່ງກ່າວ ​ແຕ່​ເປັນ​ຍ້ອນ​ໝໍ້ນັບ​ໄຟ​​ເສຍ​ຫາຍ​ເອງ, ຝ່າຍ​ປະຕິບັດ​ງານ​ຕ້ອງ​ເຮັດ​ບົດ​ບັນ​ທຶກ ​ແລ້ວ​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ໜ່ວຍ​ງານ​ໝໍ້ນັບ​ໄຟ​ໄປ​ກວດ​ສອບຜ່ານ​ເຕັກນິກ, ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ໝໍ້ນັບ​ໄຟ​ມີ​ບັນຫາ​ ກໍ​ຈະ​ໄດ້​ມີ​ການ​ປ່ຽນຖ່າຍ​ພາຍ​ໃນ 2ມື້ ຈາກ​ຈານ​ໝຸນ​ອະນາລ໋ອກ ມາ​ເປັນ ແບບ​ດິຈິ​ຕອລທັນທີ ຫຼື ຫາກ​ຄອບຄົວ​ໃດ​ຕ້ອງການ​ກວດກາ​ສະພາບ​ຂອງ​ໝໍ້ນັບ​ໄຟຟ້າ​​ແມ່ນ​ສາມາດ​ຂຽນ​ໃບ​ສະ​ເໜີ​ແຈ້ງ​ຕໍ່ຝ່າຍ​ປະຕິບັດ​ການ​ໄຟຟ້າ​ນະຄອນຫຼວງ ຫຼື ໜ່ວຍ​ບໍລິການ​ໃກ້​ບ້ານ​ທ່ານ ​ສ່ວນ​ລາຍລະອຽດ​ແມ່ນ​ພົວພັນ ສາຍ​ດ່ວຍ 1199 ​ເຊິ່ງຈະ​ມີ​ພະນັກງານ​​ໃຫ້​ບໍລິການ ​ແລະ ອຳນວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ​ໃນ​ການ​ປຶກສາ​ບັນຫາ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ໄຟຟ້າ​ຕະຫຼອດ 24ຊົ່ວ​ໂມງ.

ສອບຖາມບັນຫາກ່ຽວກັບລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ


ຂໍໃຫ້ພະນັກງານກວດກາໝໍ້ນັບໄຟ ລົງກວດກາໃຫ້ທົ່ວທຸກຫຼັງຄາເຮືອນ.


ການ​ລົງ​ກວດກາ​ໝໍ້ນັບ​ໄຟ​ຕາມ​ແຕ່​ລະ​ບ້ານ ປົກກະຕິ​ແມ່ນ​ຈະ​ໄດ້​ລົງ​ກວດກາ​ເປັນ​ປະຈຳ​ປີ​ລະ​ຄັ້ງ, ​ແຕ່​ຫາກ​ໃນ​ລະຫວ່າງ 1ປີ ໝໍ້ນັບ​ໄຟ​ເກີດ​ການ​ເປ່​ເພ​ເສຍຫາຍ​ ​ແມ່ນຈະ​ຕ້ອງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ດັ່ງ​ນີ້: ຕ້ອງ​ຜ່ານ​ການ​ກວດກາ​ລະຫວ່າງ​ໜ່ວຍ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ກ່ອນ ວ່າ​ມີ​ໄຟ​ຮົ່ວ​ຢູ່​ໃນ​ເຮືອນ ຫຼື ທາງ​ນອກ​ບໍ່?. ຫຼັ້ງຈາກ​ກວດກາ​ແລ້ວ​ບໍ່ພົບ​ບັນຫາ​ດັ່ງກ່າວ ​ແຕ່​ເປັນ​ຍ້ອນ​ໝໍ້ນັບ​ໄຟ​​ເສຍ​ຫາຍ​ເອງ, ຝ່າຍ​ປະຕິບັດ​ງານ​ຕ້ອງ​ເຮັດ​ບົດ​ບັນ​ທຶກ ​ແລ້ວ​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ໜ່ວຍ​ງານ​ໝໍ້ນັບ​ໄຟ​ໄປ​ກວດ​ສອບຜ່ານ​ເຕັກນິກ, ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ໝໍ້ນັບ​ໄຟ​ມີ​ບັນຫາ​ ກໍ​ຈະ​ໄດ້​ມີ​ການ​ປ່ຽນຖ່າຍ​ພາຍ​ໃນ 2ມື້ ຈາກ​ຈານ​ໝຸນ​ອະນາລ໋ອກ ມາ​ເປັນ ແບບ​ດິຈິ​ຕອລທັນທີ ຫຼື ຫາກ​ຄອບຄົວ​ໃດ​ຕ້ອງການ​ກວດກາ​ສະພາບ​ຂອງ​ໝໍ້ນັບ​ໄຟຟ້າ​​ແມ່ນ​ສາມາດ​ຂຽນ​ໃບ​ສະ​ເໜີ​ແຈ້ງ​ຕໍ່ຝ່າຍ​ປະຕິບັດ​ການ​ໄຟຟ້າ​ນະຄອນຫຼວງ ຫຼື ໜ່ວຍ​ບໍລິການ​ໃກ້​ບ້ານ​ທ່ານ ​ສ່ວນ​ລາຍລະອຽດ​ແມ່ນ​ພົວພັນ ສາຍ​ດ່ວຍ 1199 ​ເຊິ່ງຈະ​ມີ​ພະນັກງານ​​ໃຫ້​ບໍລິການ ​ແລະ ອຳນວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ​ໃນ​ການ​ປຶກສາ​ບັນຫາ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ໄຟຟ້າ​ຕະຫຼອດ 24ຊົ່ວ​ໂມງ.