ສອບຖາມບັນຫາກ່ຽວກັບລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ


ການບໍລິການ


ກໍານົດລາຄາໄຟຟ້າ ແຕ່ລະຄັ້ງອີງໃສ່ຂໍ້ມູນໃດມາເປັນພື້ນຖານໃນການຄິດໄລ່?


ການກໍານົດລາຄາຂາຍໄຟຟ້າພາຍໃນປະເທດ ໂດຍອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະບັບໄຟຟ້າ ສະບັບເລກທີ 19/ສພຊ, ລົງວັນທີ 09 ພຶດສະພາ 2017, ແມ່ນກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ເປັນຜູ້ຄົ້ນຄວ້າເພື່ອສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານພິຈາລະນາ, ຊຶ່ງການກໍານົດລາຄາໄຟເບື້ອງໄຟຟ້າລາວ ແມ່ນໄດ້ ສະໜອງຂໍ້ມູນ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັບ ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล

ສອບຖາມບັນຫາກ່ຽວກັບລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ


ກໍານົດລາຄາໄຟຟ້າ ແຕ່ລະຄັ້ງອີງໃສ່ຂໍ້ມູນໃດມາເປັນພື້ນຖານໃນການຄິດໄລ່?


ການກໍານົດລາຄາຂາຍໄຟຟ້າພາຍໃນປະເທດ ໂດຍອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະບັບໄຟຟ້າ ສະບັບເລກທີ 19/ສພຊ, ລົງວັນທີ 09 ພຶດສະພາ 2017, ແມ່ນກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ເປັນຜູ້ຄົ້ນຄວ້າເພື່ອສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານພິຈາລະນາ, ຊຶ່ງການກໍານົດລາຄາໄຟເບື້ອງໄຟຟ້າລາວ ແມ່ນໄດ້ ສະໜອງຂໍ້ມູນ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັບ ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล