ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ
ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ ແມ່ນລາຍການໜື່ງທີ່ຈະນຳສະເໜີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບໄຟຟ້າລາວ ແລະ ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ກໍຈະນຳສະເໜີສາລະໜ້າຮູ້ດີໆ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ໄຟຟ້າຢ່າງຖືກຕ້ອງ.


ອອກອາກາດ

ຊ່ອງ 3:ທຸກວັນພຸດ ແລະ ວັນສຸກ ເວລາ 19:50 - 20:20.

ຊ່ອງ ປກສ:ທຸກວັນອາທິດ ເວລາ 18:30 - 19:00.


Rerun

ຊ່ອງ 3:ທຸກວັນພະຫັດ ເວລາ 10:05 - 10:55.

ຊ່ອງ ປກສ:ທຸກວັນອັງຄານ ເວລາ 22:00 - 22:30.

Videos

ລາຍການໄຟຟ້າລາວ ເພື່ອການພັດທະນາ 120

14-10-2018

ລາຍການໄຟຟ້າລາວ ເພື່ອການພັດທະນາ 119

07-10-2018

ລາຍການໄຟຟ້າລາວ ເພື່ອການພັດທະນາ 118

30-09-2018

ລາຍການໄຟຟ້າລາວ ເພື່ອການພັດທະນາ 117

23-09-2018

ລາຍການໄຟຟ້າລາວ ເພື່ອການພັດທະນາ 116

16-09-2018

ລາຍການໄຟຟ້າລາວ ເພື່ອການພັດທະນາ 115

9-09-2018

ລາຍການໄຟຟ້າລາວ ເພື່ອການພັດທະນາ 114

2-09-2018

ລາຍການໄຟຟ້າລາວ ເພື່ອການພັດທະນາ 113

26-08-2018

ລາຍການໄຟຟ້າລາວ ເພື່ອການພັດທະນາ 112

23-08-2018