ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ


ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ ແມ່ນລາຍການໜື່ງທີ່ຈະນຳສະເໜີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບໄຟຟ້າລາວ ແລະ ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ກໍຈະນຳສະເໜີສາລະໜ້າຮູ້ດີໆ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ໄຟຟ້າຢ່າງຖືກຕ້ອງ.


ອອກອາກາດ

ຊ່ອງ 3:ທຸກວັນພຸດ ແລະ ວັນສຸກ ເວລາ 19:50 - 20:20.

ຊ່ອງ ປກສ:ທຸກວັນອາທິດ ເວລາ 18:30 - 19:00.


Rerun

ຊ່ອງ 3:ທຸກວັນພະຫັດ ເວລາ 10:05 - 10:55.

ຊ່ອງ ປກສ:ທຸກວັນອັງຄານ ເວລາ 22:00 - 22:30.

ລາຍການໄຟຟ້າລາວ ເພື່ອການພັດທະນາ 131

06-01-2019

ລາຍການໄຟຟ້າລາວ ເພື່ອການພັດທະນາ 130

23-12-2018

ລາຍການໄຟຟ້າລາວ ເພື່ອການພັດທະນາ 128

09-12-2018

ລາຍການໄຟຟ້າລາວ ເພື່ອການພັດທະນາ 127

02-12-2018

ລາຍການໄຟຟ້າລາວ ເພື່ອການພັດທະນາ 126

25-11-2018

ລາຍການໄຟຟ້າລາວ ເພື່ອການພັດທະນາ 125

18-11-2018

ລາຍການໄຟຟ້າລາວ ເພື່ອການພັດທະນາ 124

11-11-2018