NEWS
ກອງປະຊຸມປະເມີນຜົນການກໍ່ສ້າງໜ່ວຍພັກເຂັ້ມແຂງ-ຮູ້ນຳພາຮອບດ້ານ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ.

02-11-2016


ພະນັກງານ ວິຊາການ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້ລາວ 3 ສາຂາ ພາກເໜືອ ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມວຽກງານເຕັກນິກໝໍ້ນັບໄຟ

01-11-2016


ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ສາຍເກາະຫ້ອຍຕາມເສົາໄຟຟ້າ ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

28-10-2016


ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ດ້ານການບໍລິຫານ ພະນັກງານ ກຳມະກອນ ຟຟລ ສາຂາ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

25-10-2016


ຄວາມຄືບໜ້າການກໍ່ສ້າງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຫີນບູນ

20-10-2016


ພິທີມອບ-ຮັບ ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບຸນປອມປີກ

20-10-2016


ພິທີເປີດການນໍາໃຊ້ສາຍສົ່ງ-ສະຖານີໄຟຟ້າ 115 ກວ ເມືອງພີນ-ສາລະວັນ

20-10-2016


ພິທີເກັບກັກນ້ຳຂອງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຄານ 3 ຢູ່ທີ່ເມືອງ:ຊຽງເງິນ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

20-09-2016


Hacked By Aofa

20-09-2016


Hacked By Aofa

20-09-2016