NEWS
ກອງປະຊຸມເປີດບັ້ນດຳເນີນຊີວິດການເມືອງປັບປຸງປົວແປງພາຍໃນພັກ ປີ 2017 ຂອງອົງຄະນະພັກ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

15-06-2017


ທ່ານ ປອ ຄຳມະນີ ອິນທິລາດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ-ບໍ່ແຮ່ ລົງກວດກາຕິດຕາມຊຸກຍູ້ວຽກງານຂະແໜງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

14-06-2017


ທ່ານລັດທະມົນຕີກະຊ່ວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ລົງຕິດຕາມ ຊຸກຍູ້ກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຢູ່ ແຂວງ ພາກເໜືອ ແລະ ພາກກາງ

08-06-2017


ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ແລະ ການໄຟຟ້າສ່ວນພູມີພາກ ແຫ່ງປະເທດໄທ ແຂ່ງຂັນກິລາມິດຕະພາບ ປະຈຳປີ 2017

22-05-2017


ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຄົ້ນຄວ້ານະໂຍ ບາຍ ແລະ ລາຄາຫົວໜ່ວຍທົດແທນ ຂອງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳງື່ມ 4

08-05-2017


ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ສ້າງຂະບວນການແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານ ຕ້ອນຮັບວັນກຳມະກອນສາກົນ.

27-04-2017


ພິທີລົງນາມຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການລະຫວ່າງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ແລະ ການໄຟຟ້າຝ່າຍຜະລິດແຫ່ງປະເທດໄທ.

22-03-2017


ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາ ແຂວງຊຽງຂວາງ ທັດສະນະສຶກສາ ທີ່ ໄຟຟ້າລາວສາຂາແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ 1

15-03-2017


ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານ 2016 ແລະ ຜ່ານແຜນການ 2017

2017-03-07


ສາມອົງການຈັດຕັ້ງ ຟຟລ, ຟຟລ ສາຂາ ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ 1 ຮ່ວມໃຈຕ້ານໄພໜາວສູ້ຊົນນະບົດ ແຂວງຫົວພັນ.

15-02-2017


ການແຂ່ງຂັນກິລາມິດຕະພາບປະຈຳປີ 2017 ລະຫວ່າງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າ ລາວ ແລະ ການໄຟຟ້າຝ່າຍຜະລິດແຫ່ງ ປະເທດໄທ

11-02-2017


ກອງປະຊຸມສຳມະນາຮ່ວມມື EDL-JEPIC ຂື້ນ ໃນຫົວຂໍ້ ການບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

17-01-2017