NEWS
ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ລົງສ້ອມແປງບໍາລຸງຮັກສາໄຟຟ້າພາກລະບົບຈໍາໜ່າຍແຮງດັນກາງ 22 ກິໂລໂວນ

30-10-2021


ການກວດສອບ ການນຳໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າຜ່ານ EDL Mobile App

22-08-2021


ທ່ານ ຟອງປະສິດ ເພັດສີສຸກ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ລົງຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ວຽກຢູ່ແຂວງ ຊຽງຂວາງ.

03-08-2021


ລັດວິສາຫະກິດ​ໄຟຟ້າລາວ​ ອອກຂໍ້ກຳນົດ ວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດມາດຕະການ ຕໍ່ຜູ້ທີ່ລັກກະແສໄຟຟ້າ ແລະ​ ດັດແປງໝໍ້ໄຟຟ້າ

30-06-2021


ທ່ານຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ສ້ອມແປງການບໍາລຸງຮັກສາໄຟຟ້າພາກລະບົບຈຳຫນ່າຍ

05-06-2021


ທ່ານ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ຕິດຕາມການສ້ອມແປງບໍາລຸງຮັກສາ ລະບົບຈໍາໜ່າຍ ສະຖານນີໄຟຟ້າວຽງແກ້ວ ຫາບ້ານໂນນສະອາດ

05-06-2021


ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂານະຄອນຫລວງ 1 ສ້ອມແປງ-ບຳລຸງຮັກສາ ລະບົບຈໍາໜ່າຍ 22 ກິໂລໂວນ.

05-06-2021


ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂານະຄອນຫຼວງ2 ສ້ອມແປງບໍາລຸງຮັກສາລະບົບຈໍາໜ່າຍ ແຕ່ສະຖານີວຽງແກ້ວ ຫາ ບ້ານໂນນສະອາດ

05-06-2021


ຟຟລ ຈະມີການ ມອດໄຟບາງເຂດ ເພື່ອປັບປຸງ, ສ້ອມແປງບຳລຸງຮັກສາລະບົບຕາຂ່າຍທີ່ເກົ່າແກ່

05-06-2021


ຟຟລ ຈະມີການ ມອດໄຟບາງເຂດ ເພື່ອປັບປຸງ, ສ້ອມແປງບຳລຸງຮັກສາລະບົບຕາຂ່າຍທີ່ເກົ່າແກ່

04-06-2021


ຟຟລ ຫລຸດຄ່າໄຟຟ້າ 3% ຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ (ປະຕິບັດທົ່ວປະເທດ)

08-05-2021


ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສະຫຼຸບວຽກງານປະຈໍາປີ 2020 ແລະ ວາງທິດແຜນການປະຈໍາປີ 2021

05-04-2021