NEWS
ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ຂໍແຈ້ງມາຍັງທ່ານຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າທົ່ວປະເທດຊາບ

03-03-2021


ແຈ້ງການ

02-03-2021


ທ່ານຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ໄດ້ລົງເຮັດວຽກກັບ ສາຂາແຂວງ

01-02-2021


ແຈ້ງການມອດໄຟວັນທີ 30,31/01/2021 ແລະ ວັນທີ 02/02/2021

29-01-2021


ແຈ້ງການ ມອດໄຟ ວັນທີ 29-31/01/2021

28-01-2021


ແຈ້ງການ ມອດໄຟ ບາງເຂດ ໃນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

27-01-2021


ແຈ້ງການ ມອດໄຟ

22-01-2021


ແຈ້ງການມອດໄຟ 22 kV MSH 5.4.1; 5.4.2 & MSS 5.6 ມອດແຕ່ສະຖານີ RCS ບຶງໜອງທາ.

21-01-2021


ແຈ້ງການ ມອດໄຟ 22 kV ບາງເຂດ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງ

21-01-2021


ແຈ້ງການມອດໄຟ 22kV, ຂອບເຂດບ້ານ ຮ່ອງຄ້າ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

20-01-2021


ແຈ້ງການ ມອດໄຟລົງ 22 KV ມອດປົດ HotLine Clamp ຫາ ແລວໄຟສຸດ ວັນທີ 21 ມັງກອນ 2021

18-01-2021


ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ເປີດການນໍາໃຊ້ບໍລິການ ສາຍດ່ວນ 1199 ແລະ EDL Mobile Application

12-01-2021