NEWS
ສຸນບໍລິການໄຟຟ້າເມືອງໜອງແຮດ ແຂວງຊຽງຂວາງ ປັບປຸງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແຮງດັນ 22 ກວ

13-08-2020


ກອງປະຊຸມສະພາຜູ້ບໍລິຫານ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສະໄໝວິສາມັນ

12-08-2020


ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນຊາວໜຸ່ມກະຊວງພະລັງງານແລະບໍແຮ່ ຄັ້ງທີ III ວັນທີ 12 ສິງຫາ 2020

12-08-2020


ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາ ແຂວງຈຳປາສັກ ສືບຕໍ່ປະຕິບັດແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ ໃນການຂະຫຍາຍຕາຂ່າຍໄຟຟ້າລົງສູ່ຊົນນະບົດ

23-07-2020


ພິທີມອບ-ຮັບທຸງໄຊນໍາໜ້າຂະບວນການແຂ່ງຂັນ 4 ບຸກ ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

21-07-2020


ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ຜ່ານແຜນສູ້ຊົນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2020

07-07-2020


ວິທີການຄິດໄລ່ຄ່າໄຟຟ້າ ຕາມລາຄານະໂຍບາຍ

24-06-2020


ນະໂຍບາຍຫລຸດລາຄາໄຟຟ້າ ໃນໄລຍະ ການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດ COVID-19

24-06-2020


ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ IV ຂອງບັນດາໜ່ວຍພັກທີ່ຂຶື້ນກັບຄະນະພັກຮາກຖານ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ

19-06-2020


ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ IV ຂອງບັນດາໜ່ວຍພັກທີ່ຂຶື້ນກັບຄະນະພັກຮາກຖານ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ

18-06-2020


ພິທີມອບ-ຮັບໜ້າທີ່ ຜູ້ອໍານວຍການ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ລະຫວ່າງ ຜູ້ເກົ່າ ແລະ ຜູ້ວ່າການ ອໍານວຍການລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວຜູ້ໃໝ່

16-06-2020


ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ລົງຊີ້ນຳວຽກງານຝ່າຍປະຕິບັດການໄຟຟ້ານະຄອນຫຼວງ

08-05-2020