NEWS
ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ດໍາເນີນກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການຄົ້ນຄ້ວາວິໃນ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ ກໍລະນີໃບບິນທີ່ມີຄ່າໄຟຟ້າ ສູງເກີນຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ມາດຕະການປະຕິບັດວິໄນຕໍ່ຜູ້ກະທໍາຜິດ

27-06-2021


ທ່ານຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ສ້ອມແປງການບໍາລຸງຮັກສາໄຟຟ້າພາກລະບົບຈຳຫນ່າຍ

05-06-2021


ທ່ານ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ຕິດຕາມການສ້ອມແປງບໍາລຸງຮັກສາ ລະບົບຈໍາໜ່າຍ ສະຖານນີໄຟຟ້າວຽງແກ້ວ ຫາບ້ານໂນນສະອາດ

05-06-2021


ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂານະຄອນຫລວງ 1 ສ້ອມແປງ-ບຳລຸງຮັກສາ ລະບົບຈໍາໜ່າຍ 22 ກິໂລໂວນ.

05-06-2021


ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂານະຄອນຫຼວງ2 ສ້ອມແປງບໍາລຸງຮັກສາລະບົບຈໍາໜ່າຍ ແຕ່ສະຖານີວຽງແກ້ວ ຫາ ບ້ານໂນນສະອາດ

05-06-2021


ຟຟລ ຈະມີການ ມອດໄຟບາງເຂດ ເພື່ອປັບປຸງ, ສ້ອມແປງບຳລຸງຮັກສາລະບົບຕາຂ່າຍທີ່ເກົ່າແກ່

05-06-2021


ຟຟລ ຈະມີການ ມອດໄຟບາງເຂດ ເພື່ອປັບປຸງ, ສ້ອມແປງບຳລຸງຮັກສາລະບົບຕາຂ່າຍທີ່ເກົ່າແກ່

04-06-2021


ຟຟລ ຫລຸດຄ່າໄຟຟ້າ 3% ຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ (ປະຕິບັດທົ່ວປະເທດ)

08-05-2021


ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສະຫຼຸບວຽກງານປະຈໍາປີ 2020 ແລະ ວາງທິດແຜນການປະຈໍາປີ 2021

05-04-2021


ມອບ-ຮັບ ຫນ້າທີ່ຕຳແໜ່ງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຄົນໃຫມ່

02-04-2021


ພິທີເປີດຝຶກອົບຮົມວິທີການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງເຂືີ່ອນ (Dam Safety)

23-03-2021


ກອງປະຊຸມວິຊາການດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າ ການແກ້ໄຂ ແລະ ພັດທະນາໄຟຟ້າ ແຂວງຈໍາປາສັກ.

04-03-2021