NEWS
ມອບ-ຮັບ ຫນ້າທີ່ຕຳແໜ່ງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຄົນໃຫມ່

02-04-2021


ພິທີເປີດຝຶກອົບຮົມວິທີການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງເຂືີ່ອນ (Dam Safety)

23-03-2021


ກອງປະຊຸມວິຊາການດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າ ການແກ້ໄຂ ແລະ ພັດທະນາໄຟຟ້າ ແຂວງຈໍາປາສັກ.

04-03-2021


ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ຂໍແຈ້ງມາຍັງທ່ານຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າທົ່ວປະເທດຊາບ

03-03-2021


ແຈ້ງການ

02-03-2021


ທ່ານຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ໄດ້ລົງເຮັດວຽກກັບ ສາຂາແຂວງ

01-02-2021


ແຈ້ງການມອດໄຟວັນທີ 30,31/01/2021 ແລະ ວັນທີ 02/02/2021

29-01-2021


ແຈ້ງການ ມອດໄຟ ວັນທີ 29-31/01/2021

28-01-2021


ແຈ້ງການ ມອດໄຟ ບາງເຂດ ໃນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

27-01-2021


ແຈ້ງການ ມອດໄຟ

22-01-2021


ແຈ້ງການມອດໄຟ 22 kV MSH 5.4.1; 5.4.2 & MSS 5.6 ມອດແຕ່ສະຖານີ RCS ບຶງໜອງທາ.

21-01-2021


ແຈ້ງການ ມອດໄຟ 22 kV ບາງເຂດ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງ

21-01-2021