ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ
ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ ແມ່ນລາຍການໜື່ງທີ່ຈະນຳສະເໜີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບໄຟຟ້າລາວ ແລະ ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ກໍຈະນຳສະເໜີສາລະໜ້າຮູ້ດີໆ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ໄຟຟ້າຢ່າງຖືກຕ້ອງ.


ອອກອາກາດ

ຊ່ອງ 3:ທຸກວັນພຸດ ແລະ ວັນສຸກ ເວລາ 19:50 - 20:20.

ຊ່ອງ ປກສ:ທຸກວັນອາທິດ ເວລາ 18:30 - 19:00.


Rerun

ຊ່ອງ 3:ທຸກວັນພະຫັດ ເວລາ 10:05 - 10:55.

ຊ່ອງ ປກສ:ທຸກວັນອັງຄານ ເວລາ 22:00 - 22:30.

Videos

ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ 269

31-03-2021

ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ 268

04-04-2021

ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ 266

21-03-2021

ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ 265

17-03-2021

ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ 264

16-03-2021

ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ 263

10-03-2021

ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ 262

07-03-2021

ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ 261

03-03-2021

ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ 260

28-02-2021