ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ
ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ ແມ່ນລາຍການໜື່ງທີ່ຈະນຳສະເໜີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບໄຟຟ້າລາວ ແລະ ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ກໍຈະນຳສະເໜີສາລະໜ້າຮູ້ດີໆ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ໄຟຟ້າຢ່າງຖືກຕ້ອງ.


ອອກອາກາດ

ຊ່ອງ 3:ທຸກວັນພຸດ ແລະ ວັນສຸກ ເວລາ 19:50 - 20:20.

ຊ່ອງ ປກສ:ທຸກວັນອາທິດ ເວລາ 18:30 - 19:00.


Rerun

ຊ່ອງ 3:ທຸກວັນພະຫັດ ເວລາ 10:05 - 10:55.

ຊ່ອງ ປກສ:ທຸກວັນອັງຄານ ເວລາ 22:00 - 22:30.

Videos

ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ 280

05-07-2021

ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ 279

05-07-2021

ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ 277

05-07-2021

ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ 278

03-07-2021

ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ 276

02-07-2021

ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ 275

02-07-2021

ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ 274

29-06-2021

ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ 273

15-06-2021

ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ 272

15-06-2021