Location
ຖະໜົນ ມິດຕະພາບ ລາວ-ໄທ, ຕູ້ ປ.ນ 309, ບ້ານ ທົ່ງກາງ. ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ. ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ສປປ ລາວ.

Tel: (856-21) 316133, 451519

Fax: (856-21) 316118

Email:edlmdo@edl.com.la
ເບີໂທຕິດຕໍ່

ພາກສ່ວນ
ເບີໂທຕິດຕໍ່
ສຳນັກງານໃຫຍ່
021 316 133
ບ່ອນສອບຖາມຂາ​ເຂົ້າ​-ຂາອອກ
021 316 094-1117, 021 316 094-1115
ຝ່າຍລະບົບຈຳໜ່າຍ
021 618020
ເບີໂທສາຍດ່ວນ 24 ຊົ່ວໂມງ
1199
ສາຂາ ໄຟຟ້ານະຄອນຫຼວງ1
021 254121
ສ້ອມແປງໄຟຟ້າສຸກເສີນ I ສີສະເກດ
021 212 808, 021 243 566
ສ້ອມແປງໄຟຟ້າສຸກເສີນ II ສີໄຄ
021 241 588
ສ້ອມແປງໄຟຟ້າສຸກເສີນ III
021 316 093
ສ້ອມແປງໄຟຟ້າສຸກເສີນ IV ໄຊເສດຖາ
021 463 016
ສ້ອມແປງໄຟຟ້າສຸກເສີນ V ໂພນຕ້ອງ
021 563 024, 030 5032 641
ສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງໄຊທານີ
021 740 565
ສ້ອມແປງໄຟສຸກເສີນ ສາຂາໄຊທານີ
030 9837 599
ສູນສ້ອມແປງໄຟຟ້າສຸກເສີນທ່າສະຫວ່າງ
021 752 306
ສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງປາກງື່ມ
030 2818099
ສ້ອມແປງໄຟຟ້າສຸກເສີນ
031 2818100
ສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ
021 812 065
ສ້ອມແປງໄຟຟ້າສຸກເສີນບ້ານຫ້ອມ
021 360 393
ສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງນາຊາຍທອງ
030 2208 722
ສ້ອມແປງໄຟຟ້າສຸກເສີນ
030 5053 402
ສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງສັງທອງ
021 673 000
1. ສາຂາແຂວງວຽງຈັນ
023 431 015
ເບີໂທສາຍດ່ວນ 24 ຊົ່ວໂມງ
023 1199
ສູນບໍລິການ ເມືອງວຽງຄຳ
023 431 066, 023 431 658
ສູນບໍລິການ ເມືອງແກ້ວອຸດົມ
030 5514 748
ສູນບໍລິການ ເມືອງໂພນໂຮງ
023 212 169
ສູນບໍລິການ ເມືອງທຸລະຄົມ
023 241 018, 030 9287 661
ສູນບໍລິການ ເມືອງຫີນເຫີບ
021 222 271
ສູນບໍລິການ ເມືອງ ວັງວຽງ
0213 511 028
ສູນບໍລິການ ເມືອງກາສີ
023 700 136
ສູນບໍລິການ ເມືອງແມດ
023 513 024
ສູນບໍລິການ ເມືອງເຟືອງ
023 602 005, 030 5843 400
ສູນບໍລິການ ເມືອງໝື່ນ
030 9376 922
ສູນບໍລິການ ເມືອງຊະນະຄາມ
023 600 032
2. ສາຂາແຂວງຫຼວງພະບາງ
071 212 190
ເບີໂທສາຍດ່ວນ 24 ຊົ່ວໂມງ
071 1199
ສູນບໍລິການໄຟຟ້າເມືອງຫຼວງພະບາງ
071 252 773
ໜ່ວຍບໍລິການ ບ້ານເມືອງຂາຍ
030 9241 664
ສູນບໍລິການເມືອງຊຽງເງິນ
071 219 081
ສູນບໍລິການເມືອງພູຄູນ
071 219 100
ສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງນ້ຳບາກ
071 219 055
ສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງປາກອູ
030 9233 676
ສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງປາກແຊງ
071 219 014
ສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງຈອມເພັດ
030 988 7470
ສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງນານ
071 450 266
ສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງງອຍ
071 810 043
ສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງວຽງຄຳ
071 860 043
ສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງໂພນໄຊ
030 9233 690
ສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງໂພນທອງ
030 9934 033
3. ສາຂາແຂວງບໍ່ແກ້ວ
084 211 495
ເບີໂທສາຍດ່ວນ 24 ຊົ່ວໂມງ
084 1199
ສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງຕົ້ນເຜີ້ງ
084 211 520
ສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງປາກທາ
084 214 000
ສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເຂດກ້ອນຕື້ນ
030 4803 197
ສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງຜາອຸດົມ
084 210 024
ສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງເມິງ
030 9659 100
ໜ່ວຍບໍລິການ ເຂດທ່າຟ້າ
030 9910 255
ໜ່ວຍບໍລິການ ເຂດນ້ຳຍູ້
030 4763 853
ໜ່ວຍບໍລິການ ເຂດຫາດມວກ
030 9762 710
ໜ່ວຍບໍລິການ ເຂດບ້ານໃໝ່
020 5803 7007
ເບີໂທສ້ອມແປງໄຟຟ້າສຸກເສີນ
020 5558 3307
4. ສາຂາແຂວງໄຊຍະບູລີ
ເບີໂທສາຍດ່ວນ 24 ຊົ່ວໂມງ
074 1199
ສູນບໍລິການ ເມືອງພຽງ
074 219 071
ສູນບໍລິການ ເມືອງປາກລາຍ
074 215 010
ສູນບໍລິການ ເມືອງແກ່ນທ້າວ
074 211 819
ສູນບໍລິການ ເມືອງບໍ່ແຕນ
074 217 042
ສູນບໍລິການ ເມືອງທົ່ງມີໄຊ
074 210 015
ສູນບໍລິການ ເມືອງໄຊສະຖານ
074 219 072
ສູນບໍລິການ ເມືອງຫົງສາ
074 860 030
ສູນບໍລິການ ເມືອງເງິນ
074 214 011
ສູນບໍລິການ ເມືອງຊຽງຮ່ອນ
074 810 007
ສູນບໍລິການ ເມືອງຄອບ
074 710 009
5. ສາຂາແຂວງຊຽງຂວາງ
061 212 515
ເບີໂທສາຍດ່ວນ 24 ຊົ່ວໂມງ
061 1199
ສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງແປກ
061 312 174
ສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງຜາໄຊ
061 213 076
ສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງຄູນ
061 214 014
ສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງຄຳ
061 217 008
ສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງພູກູດ
061 216 011
ສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງໜອງແຮດ
061 213 034
ສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງໝອກ
061 264 009
6. ສາຂາແຂວງຫົວພັນ
064 312 352
ເບີໂທສາຍດ່ວນ 24 ຊົ່ວໂມງ
064 1199
ສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງຊຳເໜືອ
064 312 434
ສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງຊ່ອນ
064 313 024
ສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງຮ້ຽມ
064 810 007
ສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງຫົວເມືອງ
064 315 505
ສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງວຽງໄຊ
064 315 043
ສູນບໍລິການ ເມືອງຊຳໃຕ້
064 316 024
ສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງກວັນ
064 314 731
ສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງສົບເບົາ
064 318 003
ສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງຊຽງຄໍ້
064 317 049
ສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງແອດ
064 311 011
ສູນຍ່ອຍ ເຂດແວ່ນ
030 9887 725
7. ສາຂາແຂວງອຸດົມໄຊ
081 312 505
ເບີໂທສາຍດ່ວນ 24 ຊົ່ວໂມງ
081 1199
ສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງໄຊ
081 212 530
ສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງຫຼາ
081 215 000
ສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງນາໝໍ້
081 212 321
ສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງງາ
081 217 017
ສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງແບງ
081 212 443
ສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງຮຸນ
081 212 283
ສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງປາກແບງ
081 212623
8. ສາຂາແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ
086 312 051
ເບີໂທສາຍດ່ວນ 24 ຊົ່ວໂມງ
086 1199
ສ້ອມແປງໄຟຟ້າສຸກເສີນ
086 312 051
ສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງສິງ
030 572 4780
ສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງລອງ
030 920 0934
ສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງນາແລ
030 920 8345
ສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງວຽງພູຄາ
030 920 1393
ສູນບໍລິການ ຊຽງກົກ
030 979 6456
ສູນບໍລິການ ນາເຕີຍ
030 920 8818
9. ສາຂາແຂວງຜົ້ງສາລີ
088 210 215
ເບີໂທສາຍດ່ວນ 24 ຊົ່ວໂມງ
088 1199
ສູນບໍລິການ ເມືອງຜົ້ງສາລີ
088 210 204
ສູນບໍລິການ ເມືອງຂວາ
088 210 815
ສູນບໍລິການ ເມືອງບຸນໃຕ້
088 210 860
ສູນບໍລິການ ເມືອງສຳພັນ
088 210 219
ສູນບໍລິການ ເມືອງຍອດອູ
088 210 887
ສູນບໍລິການ ເມືອງບຸນເໜືອ
088 210 801
ສູນບໍລິການ ເມືອງໃໝ່
088 210 913
10. ສາຂາແຂວງໄຊສົມບູນ
026 210 023
ເບີໂທສາຍດ່ວນ 24 ຊົ່ວໂມງ
026 1199
ສູນເມືອງລ້ອງຊານ
023 281 013
ສູນເມືອງທ່າໂທມ
020 9825 4678
ສູນເມືອງຮົມ
020 2220 9082
ສູນເມືອງລ້ອງແຈ້ງ
020 2380 6126
11. ສາຂາແຂວງບໍລິຄຳໄຊ
054 280 301
ເບີໂທສາຍດ່ວນ 24 ຊົ່ວໂມງ
054 1199
ສູນບໍລິການ ເມືອງປາກຊັນ
054 280308
ສູນບໍລິການ ເມືອງປາກກະດິງ
030 9681 201
ສູນບໍລິການ ເມືອງບໍລິຄັນ
054 211460
ສູນບໍລິການ ເມືອງທ່າພະບາດ
054 530112
ສູນບໍລິການ ເມືອງຄຳເກີດ
054 341266
ສູນບໍລິການ ເມືອງວຽງທອງ
054 210018
ສູນບໍລິການ ເມືອງໄຊຈຳພອນ
030 4741 594
12. ສາຂາແຂວງຄຳມ່ວນ
051 212 057
ເບີໂທສາຍດ່ວນ 24 ຊົ່ວໂມງ
051 1199
ສ້ອມແປງໄຟ 24 ຊົ່ວໂມງ
051 212 410
ສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງທ່າແຂກ
020 2232 4477
ສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງໜອງບົກ
051 270 117
ສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ
051 260 027
ສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງຫີນບູນ
051 214 446
ສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງມະຫາໄຊ
051 215 318
ສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງຍົມມະລາດ
051 214 395
ສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງບົວລະພາ
051 215 462
ສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງໄຊບົວທອງ
020 9612 9333
ສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງນາກາຍ
020 2285 6111
ສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງຄູນຄຳ
051 214 401
ໜ່ວຍບໍລິການໄຟຟ້າ ນາສະອາດ
020 5585 1580
ໜ່ວຍບໍລິການໄຟຟ້າ ໂພນສະຫວ່າງ
020 9999 2464
ໜ່ວຍບໍລິການໄຟຟ້າ ດົງໃຕ້
020 5663 5310
ໜ່ວຍບໍລິການໄຟຟ້າ ຫຼັງຄັງ
020 5811 1900
ໜ່ວຍບໍລິການໄຟຟ້າ ເລົ່າຄາ
030 5298551
ໜ່ວຍບໍລິການໄຟຟ້າ ປ່າໜາມ
020 5565 1473
ໜ່ວຍບໍລິການໄຟຟ້າ ກະເຕາະ
020 5507 4777
ໜ່ວຍບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງຫຼວງ
030 5351 510
13. ສາຂາແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
041 212046
ເບີໂທສາຍດ່ວນ 24 ຊົ່ວໂມງ
041 1199
ສູນບໍລິການ ເຂດ 3 (ສູນເມືອງອຸທຸມພອນ)
041 431025
ສູນບໍລິການ ເຂດ 4 (ສູນເມືອງອາດສະພັງທອງ)
041 600016
ສູນບໍລິການ ເຂດ 5 (ສູນເມືອງຈຳພອນ)
041 311018
ຫົວໜ້າ ສູນບໍລິການ ເຂດ 6 (ສູນເມືອງສອງຄອນ)
041 530023
ຫົວໜ້າ ສູນບໍລິການ ເຂດ 7 (ສູນເມືອງໄຊພູທອງ)
041 214843
ຫົວໜ້າ ສູນບໍລິການ ເຂດ 8 (ສູນເມືອງໄຊບູລີ)
041 256015
ຫົວໜ້າ ສູນບໍລິການ ເຂດ 9 (ສູນເມືອງເຊໂປນ)
041 660300
ຫົວໜ້າ ສູນບໍລິການ ເຂດ 10 (ສູນເມືອງອາດສະພອນ)
041 255037
ຫົວໜ້າ ສູນບໍລິການ ເຂດ 11 (ສູນເມືອງພີນ)
041 660022
ຫົວໜ້າ ສູນບໍລິການ ເຂດ 12 (ສູນເມືອງຊົນນະບູລີ)
041 258033
ຫົວໜ້າ ສູນບໍລິການ ເຂດ 13 (ສູນເມືອງພະລານໄຊ)
041 218018
ຫົວໜ້າ ສູນບໍລິການ ເຂດ 14 (ສູນເມືອງທ່າປາງທອງ)
041 216024
ຫົວໜ້າ ສູນບໍລິການ ເຂດ 15 (ສູນເມືອງວິລະບູລີ)
041 660225
ຫົວໜ້າ ສູນບໍລິການ ເຂດ 16 (ສູນເມືອງນອງ)
041 219045
ຫົວໜ້າ ສະຖານີແດນສະຫວັນ
041 660395
14. ສາຂາແຂວງຈຳປາສັກ
031 212 064-302, 031 215 037
ເບີໂທສາຍດ່ວນ 24 ຊົ່ວໂມງ
031 1199
ໜ່ວຍບໍລິການ ເມືອງນະຄອນປາກເຊ
031 213 596
ໜ່ວຍບໍລິການ ເມືອງຊະນະສົມບູນ
031 510 118
ໜ່ວຍບໍລິການ ເມືອງບາຈຽງ
031 253 058
ໜ່ວຍບໍລິການ ເມືອງປາກຊ່ອງ
020 5563 2933
ໜ່ວຍບໍລິການ ເມືອງປະທຸມພອນ
031 218 004
ໜ່ວຍບໍລິການ ເມືອງໂພນທອງ
020 5563 2487
ໜ່ວຍບໍລິການ ເມືອງຈຳປາສັກ
031 920 107
ໜ່ວຍບໍລິການ ເມືອງສຸຂຸມາ
020 5535 7259
ໜ່ວຍບໍລິການ ເມືອງມຸນລະປະໂມກ
031 258 019
ໜ່ວຍບໍລິການ ເມືອງໂຂງ
020 9982 0160
15. ສາຂາແຂວງສາລະວັນ
034 211 127
ເບີໂທສາຍດ່ວນ 24 ຊົ່ວໂມງ
034 1199
ສູນບໍລິການ ເມືອງສາລະວັນ
034 212 042
ສູນບໍລິການ ເມືອງເລົ່າງາມ
034 300 110
ສູນບໍລິການ ເມືອງວາປີ1
034 210 007
ສູນບໍລິການ ເມືອງວາປີ2
020 2227 4742
ສູນບໍລິການ ເມືອງຄົງເຊໂດນ
034 411 413
ສູນບໍລິການ ເມືອງລະຄອນເພັງ
034 213 016
ສູນບໍລິການ ເມືອງຕຸ້ມລານ
020 2235 5554
ສູນບໍລິການ ເມືອງຕະໂອ້ຍ
020 9108 4936
ສູນບໍລິການ ເມືອງສະໝ້ວຍ
034 211 987
ສະຖານີໄຟຟ້າທີ່ຂຶ້ນກັບສາຂາ(ເມືອງສະໝ້ວຍ)
030 9340 095
ຫ້ອງຍາມໄຟຟ້າສຸກເສີນ (ເດປານາ)
034 212 046, 034 212042
16. ສາຂາແຂວງເຊກອງ
038 211 761
ເບີໂທສາຍດ່ວນ 24 ຊົ່ວໂມງ
038 1199
ສູນບໍລິການ ເມືອງລະມາມ
038 211 764
ສູນບໍລິການ ເມືອງທ່າແຕງ
038 210 061
ສູນບໍລິການ ເມືອງດາກຈຶງ
038 215 011
ສູນບໍລິການ ເມືອງກະລຶມ
038 213 023
17. ສາຂາແຂວງອັດຕະປື
036 211 515
ເບີໂທສາຍດ່ວນ 24 ຊົ່ວໂມງ
036 1199
ໜ່ວຍບໍລິການ ເມືອງໄຊເສດຖາ
036 213 009
ໜ່ວຍບໍລິການ ເມືອງສະໜາມໄຊ
020 2290 0345
ໜ່ວຍບໍລິການ ເມືອງພູວົງ
036 212 033
ໜ່ວຍບໍລິການ ເມືອງຊານໄຊ
020 2290 0333
ໜ່ວຍບໍລິການໄຟຟ້າ ດ່ານພູເກືອ
020 9656 2999