ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ
ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ ແມ່ນລາຍການໜື່ງທີ່ຈະນຳສະເໜີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບໄຟຟ້າລາວ ແລະ ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ກໍຈະນຳສະເໜີສາລະໜ້າຮູ້ດີໆ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ໄຟຟ້າຢ່າງຖືກຕ້ອງ.


ອອກອາກາດ

ຊ່ອງ 3:ທຸກວັນພຸດ ແລະ ວັນສຸກ ເວລາ 19:50 - 20:20.

ຊ່ອງ ປກສ:ທຸກວັນອາທິດ ເວລາ 18:30 - 19:00.


Rerun

ຊ່ອງ 3:ທຸກວັນພະຫັດ ເວລາ 10:05 - 10:55.

ຊ່ອງ ປກສ:ທຸກວັນອັງຄານ ເວລາ 22:00 - 22:30.

Videos

ລາຍການ ໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ 8

21-08-2016

ລາຍການ ໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ 7

14-08-2016

ລາຍການ ໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ 6

07-08-2016

ລາຍການ ໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ 5

10-07-2017

ລາຍການ ໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ 4

24-07-2016

ລາຍການ ໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ 3

17-07-2016

ລາຍການ ໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ 2

10-07-2016

ລາຍການ ໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ 1

03-07-2016