ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ
ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ ແມ່ນລາຍການໜື່ງທີ່ຈະນຳສະເໜີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບໄຟຟ້າລາວ ແລະ ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ກໍຈະນຳສະເໜີສາລະໜ້າຮູ້ດີໆ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ໄຟຟ້າຢ່າງຖືກຕ້ອງ.


ອອກອາກາດ

ຊ່ອງ 3:ທຸກວັນພຸດ ແລະ ວັນສຸກ ເວລາ 19:50 - 20:20.

ຊ່ອງ ປກສ:ທຸກວັນອາທິດ ເວລາ 18:30 - 19:00.


Rerun

ຊ່ອງ 3:ທຸກວັນພະຫັດ ເວລາ 10:05 - 10:55.

ຊ່ອງ ປກສ:ທຸກວັນອັງຄານ ເວລາ 22:00 - 22:30.

Videos

ລາຍການ ໄຟຟ້າລາວ ເພື່ອການພັດທະນາ 26

25-12-2016

ລາຍການ ໄຟຟ້າລາວ ເພື່ອການພັດທະນາ 25

18-12-2016

ລາຍການ ໄຟຟ້າລາວ ເພື່ອການພັດທະນາ 24

11-12-2016

ລາຍການ ໄຟຟ້າລາວ ເພື່ອການພັດທະນາ 23

04-12-2016

ລາຍການ ໄຟຟ້າລາວ ເພື່ອການພັດທະນາ 22

27-11-2016

ລາຍການ ໄຟຟ້າລາວ ເພື່ອການພັດທະນາ 21

20-11-2016

ລາຍການ ໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ 20

13-11-2016

ລາຍການ ໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ 19

06-11-2016

ລາຍການ ໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ 18

30-10-2016