Image

ສູນບໍລິການ


ສູນບໍລິການຮັບເງີນ ແລະ ສູນສ້ອມແປງໄຟຟ້າສຸກເສີນສູນສ້ອມແປງໄຟຟ້າສຸກເສີນ ສີສະເກດ


Tel: (856-21) 212 808, 021 243 566


ສູນສ້ອມແປງໄຟຟ້າສຸກເສີນ ສີໂຄດຕະບອງ


Tel: (856-21) 241 588
ສູນສ້ອມແປງໄຟຟ້າສຸກເສີນ ສີສັດຕະນາກ


Tel: (856-21) 316 093


ສູນສ້ອມແປງໄຟຟ້າສຸກເສີນ ເສດຖາ


Tel: (856-21) 463 016
ສູນສ້ອມແປງໄຟຟ້າສຸກເສີນ ໂພນຕ້ອງ


Tel: (856-21) 563 024, (856-30) 503 2641


ສູນຮັບເງີນ ໜອງບຶກໃຕ້


Tel: (856-21) 243 450
ສູນຮັບເງີນ ໂສກປ່າຫຼວງ


Tel: (856-21) 353 889


ສາຂາເມືອງໄຊທານີ


ສູນບໍລິການ ໄຊທານີ


Tel: (856-30) 986 7599
ສູນຮັບເງີນ ດົງໂດກ


Tel: (856-30) 938 6744


ສູນບໍລິການທ່າສະຫ່ວາງ (ທ່າງ່ອນ)


Tel: (856-21) 752 306ສາຂາເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ


ສູນບໍລິການສາຂາ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ


Tel: (856-21) 812 065
ສູນເກັບເງີນ ບ້ານຫ້ອມ


Tel: (856-21) 812 285


ສາຂາເມືອງ ນາຊາຍຟອງ


ສູນບໍລິການ ເມືອງນາຊາຍທອງ


Tel: (856-21) 650 472, (856-30) 505 3402
ສູນບໍລິການ ບ້ານນາຊາຍທອງໃຕ້


Tel: (856-30) 517 7625


ສາຂາເມືອງ ປາກງື່ມ


ສູນບໍລິການ ເມືອງປາກງື່ມ


Tel: (856-21) 812 065ສາຂາເມືອງ ສັງທອງ


ສູນບໍລິການ ເມືອງສັງທອງ


Tel: (856-21) 673 000