NEWS
ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ດ້ານການບໍລິຫານ ພະນັກງານ ກຳມະກອນ ຟຟລ ສາຂາ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

25-10-2016


ຄວາມຄືບໜ້າການກໍ່ສ້າງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຫີນບູນ

20-10-2016


ພິທີມອບ-ຮັບ ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບຸນປອມປີກ

20-10-2016


ພິທີເປີດການນໍາໃຊ້ສາຍສົ່ງ-ສະຖານີໄຟຟ້າ 115 ກວ ເມືອງພີນ-ສາລະວັນ

20-10-2016


ພິທີເກັບກັກນ້ຳຂອງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຄານ 3 ຢູ່ທີ່ເມືອງ:ຊຽງເງິນ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

20-09-2016


ພິທີສະເຫຼີ່ມສະຫຼອງເປີດການນໍາໃຊ້ ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າອູ 2, 5 ແລະ 6 ຢ່າງເປັນທາງການ.

20-09-2016


ການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າຮ່ວມກັນ ຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ

20-09-2016