ໜັງສືເຊີນ ຮ່ວມປະກວດລາຄາ ຈັດຊື້ໝໍ້ແປງຈຳໜ່າຍແຮງດັນ 22/0.4 ກວ

22-06-2023.