ແຈ້ງປະມູນ Shunt Reactor ຂະໜາດ 1667 KVAR ລະດັບແຮງດັນ 22 kV

23-12-2022.