Image

ສາຂາແຂວງ ເຊກອງ


ສະຖານທີ່

ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງ ເຊກອງ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານໂພນຄຳ, ເທດສະບານ ເມືອງລະມາມ ແຂວງ ເຊກອງ ຖະນົນ16B

  • ໂທລະສັບ: 038 211761
  • ແຟັກ: 038 211 354


ພາລະບົດບາດ

ແມ່ນທຸລະກິດໜື່ງຂອງລັດມີໜ້າທີ່:ຄຸ້ມຄອງ,ບໍລິການແລະພັດທະນາຂະຫຍາຍຕາໜ່າງໄຟຟ້າອອກສູ່ຊົນນະບົດບ່ອນທີ່ມີເງື່ອນໄຂຕາມແນວທາງແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດກໍ່ຄຶຂອງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວມອບໃຫ້ເພື່ອຕອບສະໜອງກະແສໄຟຟ້າໃຫ້ພຽງພໍ ບໍລິການໃຫ້ໄວ ມີຄວາມປອດໄຟ ນໍາໃຊ້ໃຫ້ເກີດຝົນ ແກ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຊາວແຂວງເຊກອງໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ.


ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ສາຂາແຂວງ ເຊກອງ

Image Image