05-01-2023.
ໃນວັນທີ 26 ທັນວາ 2022 ຢູ່ສໍານັກງານໃຫຍ່ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ມີພິທີປະກາດການຈັດຕັ້ງຂັ້ນຝ່າຍ ແລະ ເຜີຍແຜ່ແຜນປະຕິຮູບ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ປອ ພູທະນູເພັດ ໄຊສົມບັດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ທັງເປັນຫົວໜ້າຄະນະປະຕິຮູບ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ມີ ທ່ານ ຈັນທະບູນ ສຸກອາລຸນ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ, ຄະນະປະຕິຮູບ ແລະ ພະນັກງານການນໍາ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ເຂົ້າຮ່ວມ. ໃນພິທີ ທ່ານ ບຸນເອື້ອ ສີວັນເພັງ ຫົວໜ້າຝ່າຍຈັດຕັ້ງ ໄດ້ຂື້ນຜ່ານຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງ ຫົວໜ້າພ້ອມຄະນະ  ຫ້ອງການໄຟຟ້າລາວ, 10 ຝ່າຍ ແລະ ສະຖາບັນ ໄຟຟ້າລາວ  ຫຼັງຈາກນັ້ນ ພິທີກໍ່ໄດ້ຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່ການປະຕິຮູບ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ, ເຊິ່ງມີບາງເນື້ອໃນຫຍໍ້ ດັ່ງນີ້:

ແຕ່ປີ1961 ໄດ້ເກີດເປັນບໍລິສັດ ໄຟຟ້າລາວແຕ່ການຂະຫຍາຍໂຕແມ່ນຊັກຊ້າ ຈົນຮອດຊຸມປີ 1980 ເປັນຕົ້ນມາ ລັດຖະບານລາວ ຈຶ່ງໄດ້ລົງທຶນຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະໃນ 20 ປີທີ່ຜ່ານມາ ລະບົບສົ່ງ ແລະ ລະບົບຈໍາໜ່າຍ ໄດ້ຂະຫຍາຍກວມທົ່ວປະເທດ ເພື່ອຮັບປະກັນການສະໜອງໄຟໃຫ້ສັງຄົມ ຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ເຂົ້າເຖິງການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າຖາວອນ, ເຊິ່ງມາຮອດປະຈຸບັນຄົວເຮືອນມີໄຟໃຊ້ສູງເຖິງ 95% ໃນປີ 2020 (ຕາມທິດສູ້ຊົນຂອງ ລັດຖະບານ ເພື່ອຫຼຸດພົ້ນຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ), ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງ ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງ ປະຊາກອນບໍ່ສູງ, ເຮັດໃຫ້ມີການລົງທຶນຫຼາຍ ແຕ່ປະລິມານການຊົມໃຊ້ໄຟໜ້ອຍ (ເປັນການລົງທຶນບໍ່ມີປະສິດທິຜົນໃນໄລຍະສັ້ນ),

ເນື່ອງຈາກ ພັກ-ລັດຖະບານ ເຫັນວ່າລາຍຮັບຕໍ່ຫົວຄົນແມ່ນຍັງຕໍ່າ ຈຶ່ງໄດ້ກໍານົດນະໂຍບາຍໃຫ້ຂາຍໄຟໃນລາຄາຕໍ່າກວ່າຕົ້ນທຶນໃຫ້ປະຊາຊົນ, ເຫັນໄດ້ຈໍານວນ 80% ຂອງຄົວເຮືອນໃນທົ່ວປະເທດ ມີອັດຕາການຊົມໃຊ້ໄຟໜ້ອຍກວ່າ 150 kWh/ເດືອນ, ຄິດໄລ່ເປັນເງິນຄ່າກະແສໄຟຟ້າ ສະເລ່ຍສູງສຸດບໍ່ເກີນ 60.000 ກີບ/ເດືອນ; ສໍາລັບປະເທດເພື່ອນບ້ານໃນຫຼາຍປະເທດ ກໍ່ໄດ້ມີນະໂຍບາຍເກື້ອກູນໃຫ້ປະຊາຊົນເຊັ່ນດຽວກັນ ແຕ່ກົນໄກທີ່ນໍາໃຊ້ແມ່ນກົນໄກທີ່ຕອບສະໜອງນະໂຍບາຍໃຫ້ສະເພາະຜູ້ມີລາຍຮັບຕໍ່າເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງຈະແຕກຕ່າງກັບຂອງພວກເຮົາທີ່ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍແບບດຽວກັນໝົດ ບໍ່ວ່າຄົນມີຖານະດີ ຫຼື ຜູ້ຫາເຊົ້າກິນຄໍ່າ ແມ່ນໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍອຸດໜູນລາຄາໄຟ, ເຮັດໃຫ້ລາຄາໄຟຂອງ ສປປ ລາວ ໃນພາກຄົວເຮືອນ ແລະ ພາກອຸດສາຫະກໍາ ແມ່ນເປັນອັດຕາທີ່ຕໍ່າທີ່ສຸດ ເມື່ອທຽບກັບບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານ, ເຊິ່ງສັງຄົມສາມາດຊອກຮູ້ຂໍ້ມູນໄດ້ທາງຂໍ້ມູນຂ່າວສານອອນລາຍ.

ບັນຫາຂອງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ມີທັງສາຍເຫດໃນໂຕ ກໍ່ຄືການບໍລິຫານຈັດການອົງກອນ ໃນໄລຍະຜ່ານມາທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສາຍເຫດນອກໂຕທີ່ຕິດພັນກັບຂອບເຂດສິດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງມະຫາພາກ ແລະ ຈຸລະພາກ, ເຊິ່ງບັນຫາເຫຼົ່ານັ້ນເກີດຈາກການກໍານົດກົນໄກ ແລະ ນະໂຍບາຍ ທີ່ບໍ່ຈະແຈ້ງ ເຮັດໃຫ້ການດໍາເນີນງານຂອງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ຂາດເປົ້າໝາຍທີ່ຊັດເຈນ.

ພັກ-ລັດ ເລັງເຫັນບັນຫາທີ່ສະສົມມາຫຼາຍສິບປີຂອງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ຈຶ່ງຕັດສິນໃຈປະຕິຮູບຢ່າງເຖິງກົກເຖິງຮາກ, ເລິກເຊິ່ງເຖິງຖອງ ແລະ ຮອບດ້ານ, ເພື່ອຮັບປະກັນການປົກປ້ອງຊັບສິນຂອງລັດ, ຂອງປະເທດຊາດ    ບໍ່ໃຫ້ຕົກເຮ່ຍເສຍຫາຍ ຮັບປະກັນປະສິດທິຜົນການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ໃນຖານະເປັນຂະ   ແໜງຍຸດທະສາດທີ່ພົວພັນເຖິງຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານພະລັງງານ ທີ່ຈະສົ່ງຜົນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງປະເທດ. ສະນັ້ນ, ໃນຕໍ່ໜ້າ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຫຼັກການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ວິສາຫະກິດ ແລະງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ອັນໃດປະຕິບັດນະໂຍບາຍສາທາລະນະປະໂຫຍດ ແມ່ນເປັນໜ້າທີ່ຂອງລັດໂດຍກົງ, ອັນໃດເຮັດໜ້າທີ່ທຸລະກິດ ຕ້ອງເຄື່ອນໄຫວຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ມີການເກື້ອກູນ.