ສາຂາໄຟຟ້ານະຄອນຫຼວງ 2


ສະຖານທີ່

ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາໄຟຟ້ານະຄອນຫຼວງ 2 ສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໜອງບຶກ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ

  • ໂທລະສັບ: ............ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ສາຂາໄຟຟ້ານະຄອນຫຼວງ 2

Image Image