ສາຂາໄຟຟ້ານະຄອນຫຼວງ 1


ສະຖານທີ່

ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາໄຟຟ້ານະຄອນຫຼວງ 1 ສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໜອງບຶກ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ

  • ໂທລະສັບ: 021 254121ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ສາຂາໄຟຟ້ານະຄອນຫຼວງ 1

Image Image