ຟຟລ ຈະມີການ ມອດໄຟບາງເຂດ ເພື່ອປັບປຸງ, ສ້ອມແປງບຳລຸງຮັກສາລະບົບຕາຂ່າຍທີ່ເກົ່າແກ່

05-06-2021.ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ຂໍແຈ້ງມາຍັງຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າຊາບວ່າ: ໃນວັນທີ 06 ມິຖຸນາ 2021 ໄຟຟ້າລາວ ສາຂາ ນະຄອນຫຼວງ1 ແລະ ນະຄອນຫຼວງ2 ຈະໄດ້ມີການມອດໄຟເພື່ອປັບປຸງ, ສ້ອມແປງ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ ລະບົບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ທີ່ເກົ່າແກ່ ເພື່ອກຽມຮອງຮັບການສະໜອງໄຟຟ້າໃນຊ່ວງລະດູຝົນ, ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້: