ຟຟລ ຫລຸດຄ່າໄຟຟ້າ 3% ຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ (ປະຕິບັດທົ່ວປະເທດ)

08-05-2021.ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ປະຕິບັດຫຼຸດລາຄາໄຟຟ້າ ພາກທີ່ຢູ່ອາໄສ ເພື່ອບັນເທົາຜົນກະທົບ ຂອງປະຊາຊົນຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນປີ 2021.