ແຈ້ງການມອດໄຟ 22kV, ຂອບເຂດບ້ານ ຮ່ອງຄ້າ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

20-01-2021.ແຈ້ງການ​ມອດໄຟ 22kV., ເຂດ​ບ້ານ ຮ່ອງຄ້າ ເມືອງ​ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫລວງ​ວຽງຈັນ.​ ວັນທີ 25/01/2021, ເວລາ 9:30-15:30ໂມງ.