ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ອັບເກຣດອຸປະກອນຂອງ ເຊີເວີ SAP

03-05-2024.ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ອັບເກຣດອຸປະກອນຂອງ ເຊີເວີ SAP (RAM, HDD, SAN Storage and VMWare License)