ແຈ້ງການການປັບປຸງລາຄາ ຄ່າບຳລຸງຮັກສາໝໍ້ນັບໄຟ ທຸກປະເພດ ນັບແຕ່ປີ 2023-2029 (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2023)

20-04-2023


ການປັບປຸງຄ່າບໍລິການ ຂໍຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າເຂົ້າໃຫມ່ ສະບັບປັບປຸງປີ 2023

20-04-2023


ສະໝັກພະນັກງານ

19-04-2023


ບົດລາຍງານການຄຸ້ມຄອງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໂຄງການປັບປຸງສະຖານີ ແລະ ໝໍ້ແປງ ທົ່ວປະເທດ ໂດຍ ນໍາໃຊ້ທຶນຂອງທະນາຄານໂລກ

17-03-2023


ແຈ້ງການປັບປຸງໂຄງສ້າງລາຄາໄຟຟ້າໃໝ່ (ທີ່ບໍ່ແມ່ນພາກທີ່ຢູ່ອາໄສ)

03-03-2023


ໂຄງການຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ປັບປຸງປ່ຽນຖ່າຍອຸປະກອນໄຟຟ້າ

21-02-2023


ແຈ້ງປະມູນ 0342

16-02-2023


ແຈ້ງປະມູນ 0343

16-02-2023


ແຈ້ງປະມູນ 0345

16-02-2023


ແຈ້ງປະມູນ 0344

16-02-2023


15-02-2023


ຂໍ້ກຳນົດ

11-01-2023    Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in C:\AppServ\www\announce.php on line 123