Image

ສາຂາແຂວງ ອັດຕະປື


ສະຖານທີ່

ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງ ອັດຕະປື ຕັ້ງຢູ່ບ້ານໄຊສະອາດ, ເມືອງສາມັກຄີໄຊ ແຂວງ ອັດຕະປື.

  • ໂທລະສັບ: 036 211515-0
  • ແຟັກ: 036 211054
  • Email: edl.attapeu@hotmail.com


ພາລະບົດບາດ

ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງ ອັດຕະປື ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງອັດຕະປື,ແມ່ນທຸລະກິດໜຶ່ງຂອງລັດ ມີໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງບໍລິການ ແລະ ພັດທະນາຂະຫຍາຍຕາໜ່າງ ໄຟຟ້າ ຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດ ກໍ່ຄື ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ມອບໝາຍໃຫ້,ເພື່ອຕອບສະໜອງກະແສໄຟຟ້າ ໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຢ່າງທົ່ວເຖີງ. ສາຍຕັ້ງຂື້ນກັບລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສຳນັກງານໃຫ່ຍ ດ້ານການຈັດຕັ້ງວິຊາສະເພາະລະບຽບຫຼັກການ,ເຕັກນິກ,ດ້ານງົບປະມານ,ການຄຸ້ມຄອງ.


ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ສາຂາແຂວງ ອັດຕະປື

Image Image