ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ
ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ ແມ່ນລາຍການໜື່ງທີ່ຈະນຳສະເໜີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບໄຟຟ້າລາວ ແລະ ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ກໍຈະນຳສະເໜີສາລະໜ້າຮູ້ດີໆ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ໄຟຟ້າຢ່າງຖືກຕ້ອງ.


ອອກອາກາດ

ຊ່ອງ 3:ທຸກວັນພຸດ ແລະ ວັນສຸກ ເວລາ 19:50 - 20:20.

ຊ່ອງ ປກສ:ທຸກວັນອາທິດ ເວລາ 18:30 - 19:00.


Rerun

ຊ່ອງ 3:ທຸກວັນພະຫັດ ເວລາ 10:05 - 10:55.

ຊ່ອງ ປກສ:ທຸກວັນອັງຄານ ເວລາ 22:00 - 22:30.

Videos

ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ 214

02-08-2020

ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ 213

26-07-2020

ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ 212

19-07-2020

ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ 211

12-07-2020

ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ 210

05-07-2020

ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ 209

28-06-2020

ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ 208

21-06-2020

ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ 207

14-06-2020

ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ 202

10-05-2020