ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ


ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ ແມ່ນລາຍການໜື່ງທີ່ຈະນຳສະເໜີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບໄຟຟ້າລາວ ແລະ ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ກໍຈະນຳສະເໜີສາລະໜ້າຮູ້ດີໆ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ໄຟຟ້າຢ່າງຖືກຕ້ອງ.


ອອກອາກາດ

ຊ່ອງ 3:ທຸກວັນພຸດ ແລະ ວັນສຸກ ເວລາ 19:50 - 20:20.

ຊ່ອງ ປກສ:ທຸກວັນອາທິດ ເວລາ 18:30 - 19:00.


Rerun

ຊ່ອງ 3:ທຸກວັນພະຫັດ ເວລາ 10:05 - 10:55.

ຊ່ອງ ປກສ:ທຸກວັນອັງຄານ ເວລາ 22:00 - 22:30.Videos

ລາຍການໄຟຟ້າລາວ ເພື່ອການພັດທະນາ 150

12-05-2019

ລາຍການໄຟຟ້າລາວ ເພື່ອການພັດທະນາ 149

05-05-2019

ລາຍການໄຟຟ້າລາວ ເພື່ອການພັດທະນາ 148

28-04-2019

ລາຍການໄຟຟ້າລາວ ເພື່ອການພັດທະນາ 147

21-04-2019

ລາຍການໄຟຟ້າລາວ ເພື່ອການພັດທະນາ 146

14-04-2019

ລາຍການໄຟຟ້າລາວ ເພື່ອການພັດທະນາ 145

07-04-2019

ລາຍການໄຟຟ້າລາວ ເພື່ອການພັດທະນາ 144

31-03-2019

ລາຍການໄຟຟ້າລາວ ເພື່ອການພັດທະນາ 143

24-03-2019

ລາຍການໄຟຟ້າລາວ ເພື່ອການພັດທະນາ 142

12-03-2019