ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ


ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ ແມ່ນລາຍການໜື່ງທີ່ຈະນຳສະເໜີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບໄຟຟ້າລາວ ແລະ ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ກໍຈະນຳສະເໜີສາລະໜ້າຮູ້ດີໆ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ໄຟຟ້າຢ່າງຖືກຕ້ອງ.


ອອກອາກາດ

ຊ່ອງ 3:ທຸກວັນພຸດ ແລະ ວັນສຸກ ເວລາ 19:50 - 20:20.

ຊ່ອງ ປກສ:ທຸກວັນອາທິດ ເວລາ 18:30 - 19:00.


Rerun

ຊ່ອງ 3:ທຸກວັນພະຫັດ ເວລາ 10:05 - 10:55.

ຊ່ອງ ປກສ:ທຸກວັນອັງຄານ ເວລາ 22:00 - 22:30.Videos

ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ 169

22-09-2019

ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ 168

15-09-2019

ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ 167

8-09-2019

ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ 166

1-09-2019

ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ 165

25-08-2019

ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ 164

18-08-2019

ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ 163

11-08-2019

ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ 162

4-08-2019

ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ 161

28-07-2019