ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ
ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ ແມ່ນລາຍການໜື່ງທີ່ຈະນຳສະເໜີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບໄຟຟ້າລາວ ແລະ ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ກໍຈະນຳສະເໜີສາລະໜ້າຮູ້ດີໆ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ໄຟຟ້າຢ່າງຖືກຕ້ອງ.


ອອກອາກາດ

ຊ່ອງ 3:ທຸກວັນພຸດ ແລະ ວັນສຸກ ເວລາ 19:50 - 20:20.

ຊ່ອງ ປກສ:ທຸກວັນອາທິດ ເວລາ 18:30 - 19:00.


Rerun

ຊ່ອງ 3:ທຸກວັນພະຫັດ ເວລາ 10:05 - 10:55.

ຊ່ອງ ປກສ:ທຸກວັນອັງຄານ ເວລາ 22:00 - 22:30.

Videos

ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ 198

12-04-2020

ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ 197

05-04-2020

ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ 196

29-03-2020

ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ 195

22-03-2020

ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ 194

15-03-2020

ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ 193

8-03-2020

ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ 192

1-03-2020

ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ 191

23-02-2020

ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ 190

16-02-2020