ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ


ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ ແມ່ນລາຍການໜື່ງທີ່ຈະນຳສະເໜີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບໄຟຟ້າລາວ ແລະ ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ກໍຈະນຳສະເໜີສາລະໜ້າຮູ້ດີໆ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ໄຟຟ້າຢ່າງຖືກຕ້ອງ.


ອອກອາກາດ

ຊ່ອງ 3:ທຸກວັນພຸດ ແລະ ວັນສຸກ ເວລາ 19:50 - 20:20.

ຊ່ອງ ປກສ:ທຸກວັນອາທິດ ເວລາ 18:30 - 19:00.


Rerun

ຊ່ອງ 3:ທຸກວັນພະຫັດ ເວລາ 10:05 - 10:55.

ຊ່ອງ ປກສ:ທຸກວັນອັງຄານ ເວລາ 22:00 - 22:30.Videos

ລາຍການ ໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ 40

02-04-2017

ລາຍການ ໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ 39

26-03-2017

ລາຍການ ໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ 38

19-03-2017

ລາຍການ ໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ 37

12-03-2017

ລາຍການ ໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ 36

05-03-2017

ລາຍການ ໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ 35

26-02-2017

ລາຍການ ໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ 34

19-02-2017

ລາຍການ ໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ 33

12-02-2017

ລາຍການ ໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ 32

05-02-2017