ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ


ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ ແມ່ນລາຍການໜື່ງທີ່ຈະນຳສະເໜີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບໄຟຟ້າລາວ ແລະ ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ກໍຈະນຳສະເໜີສາລະໜ້າຮູ້ດີໆ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ໄຟຟ້າຢ່າງຖືກຕ້ອງ.


ອອກອາກາດ

ຊ່ອງ 3:ທຸກວັນພຸດ ແລະ ວັນສຸກ ເວລາ 19:50 - 20:20.

ຊ່ອງ ປກສ:ທຸກວັນອາທິດ ເວລາ 18:30 - 19:00.


Rerun

ຊ່ອງ 3:ທຸກວັນພະຫັດ ເວລາ 10:05 - 10:55.

ຊ່ອງ ປກສ:ທຸກວັນອັງຄານ ເວລາ 22:00 - 22:30.Videos

ລາຍການໄຟຟ້າລາວ ເພື່ອການພັດທະນາ 158

7-07-2019

ລາຍການໄຟຟ້າລາວ ເພື່ອການພັດທະນາ 157

30-06-2019

ລາຍການໄຟຟ້າລາວ ເພື່ອການພັດທະນາ 156

30-06-2019

ລາຍການໄຟຟ້າລາວ ເພື່ອການພັດທະນາ 155

23-06-2019

ລາຍການໄຟຟ້າລາວ ເພື່ອການພັດທະນາ 155

16-06-2019

ລາຍການໄຟຟ້າລາວ ເພື່ອການພັດທະນາ 154

9-06-2019

ລາຍການໄຟຟ້າລາວ ເພື່ອການພັດທະນາ 153

2-06-2019

ລາຍການໄຟຟ້າລາວ ເພື່ອການພັດທະນາ 152

26-05-2019

ລາຍການໄຟຟ້າລາວ ເພື່ອການພັດທະນາ 151

19-05-2019