ກອງປະຊຸມທາງດ້ານວິຊາການດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າ ລະຫວ່າງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ແລະ ການໄຟຟ້າຝ່າຍຜະລິດແຫ່ງປະເທດໄທ

11-02-2019.      ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືທາງດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບການຮັບ-ສົ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າ ລະຫວ່າງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ກັັບ ການໄຟຟ້າຝ່າຍຜະລິດແຫ່ງປະເທດໄທ ຄັ້ງທີ່ 37 ( Joint Operation Committee 37th ) ເຊິ່ງໄດ້ເປີດຂື້ນໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 11 ກຸມພາ 2019, ທີ່ໂຮງແຮມ ຈຳປາສັກແກຣນ ນະຄອນປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວໄດ້ຮັບກຽດເປັນເຈົ້າພາບໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ດວງສີ ພາຣະຍົກ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ແລະ ທ່ານ ເຣີງໄຊ ຄົງທອງ ຮອງຜູ້ວ່າການລະບົບສົ່ງ ການໄຟຟ້າຝ່າຍຜະລິດແຫ່ງປະເທດໄທ ເປັນປະທານຮ່ວມ. ໃນກອງປະຊຸມ ແມ່ນໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືເພື່ອຍົກລະດັບການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ອົງກອນ, ໂດຍສອງຝ່າຍໄດ້ມີການລາຍງານສະພາບການລວມຂອງສອງຝ່າຍ, ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການທີ່ໄດ້ປະຕິບັດຮ່ວມກັນ ໃນຮອບປີ 2018, ພ້ອມນັ້ນຍັງໄດ້ມີການລາຍງານເຖິງວຽກງານທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ ຈາກກອງປະຊຸມທາງດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບການຮັບ-ສົ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າ ຄັ້ງທີ 36 ທີ່ໄດ້ຈັດຂື້ນທີ່ ແຂວງຊຽງໃໝ່ ປະເທດໄທ ໃນວັນທີ 23 ພະຈິກ ປີ  2017 ທີ່ຜ່ານມາ, ນອກນັ້ນ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ແລະ ການໄຟຟ້າຝ່າຍຜະລິດແຫ່ງປະເທດໄທ ຍັງໄດ້ສະເໜີແນວທາງເພື່ອພັດທະນາລະບົບຮັບ-ສົ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບ ໂດຍຈະມີການພິຈາລະນາຢ່າງລະອຽດຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ໃນຕອນທ່ຽງຂອງວັນດຽວກັນ ກໍ່ໄດ້ມີການລົງນາມໃນບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ ຮ່ວມກັນທາງດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບການຮັບ-ສົ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າ ລະຫວ່າງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ກັັບ ການໄຟຟ້າຝ່າຍຜະລິດແຫ່ງປະເທດໄທ ຄັ້ງທີ່ 37  ຫຼັງຈາກນັ້ນກອງປະຊຸມແມ່ນໄດ້ຜ່ານມະຕິຕົກລົງກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມຄັ້ງຕໍ່ໄປ ເຊິ່ງການໄຟຟ້າຝ່າຍຜະລິດແຫ່ງປະເທດໄທ ຈະໄດ້ຮັບກຽດເປັນເຈົ້າພາບໃນປີຕໍ່ໄປ ໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍການຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາລະບົບໄຟຟ້າ ລະຫວ່າງປະເທດໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບ, ມີຄຸນະພາບ ໝັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ ສືບໄປ.