ກອງປະຊຸມຂະແໜງການ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ປະຈໍາປີ 2017 ແລະ ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກາງສະໄໝ ຄັ້ງທີ VIII.

02-04-2018.            ເພື່ອຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາຂະແໜງການ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ມີບາດກ້າວຂະຫຍາຍຕົວດ້ວຍຈັງວະທີ່ໝັ້ນທ່ຽງ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງສາມາດສະໜອງໄດ້ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງໜ້າທີ່ການເມືອງໄລຍະໃໝ່ ວຽກງານປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຈີ່ງເປັນບັນຫາສໍາຄັນຕົ້ນຕໍຕັດສິນຜົນໄດ້ຮັບຂອງຂະແໜງການໃນການຈັກຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ໃນວັນທີ 30 ມີນາ 2018 ຢູ່ທີ່ ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໄດ້ມີກອງປະຊຸມຂະແໜງການ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ປະຈໍາປີ 2017 ແລະ ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກາງສະໄໝ ຄັ້ງທີ VIII ຂື້ນຢ່າງເປັນທາງການ, ໂດຍທ່ານ ປອ ຄໍາມະນີ ອິນທິລາດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແລະ ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມ ຂອງ ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມີຮອງລັດຖະມົນຕີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫົວໜ້າກົມ ຮອງກົມ ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ທົ່ວປະເທດ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດອ້ອມຂ້າງກະຊວງເຂົ້າຮ່ວມ. ໃນກອງປະຊຸມ ທ່ານ ປອ ຄໍາມະນີ ອິນທິລາດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ກໍ່ໄດ້ຂື້ນລາຍງານສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໂດຍຫຍໍ້ ບາງຕອນທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ: ຂະແໜງພະລັງງານ ປີ 2015 ສໍາເລັດ 6 ໂຄງການຄື: ເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍລໍາພັນໃຫຍ່, ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຄານ2, ໂຮງງານໄຟຟ້າກາກອ້ອຍ, ຫົງສາລິກໄນ, ນໍ້າງຽບ2 ແລະ ນໍ້າຊັນ 3B ລວມກໍາລັງຕິດຕັ້ງ 2,341 ເມກາວັດ ລວມກໍາລັງການຜະລິດ 14,228 ກີກະວັດໂມງຕໍ່ປີ, ໃນປີ 2016 ສໍາເລັດ 9 ໂຄງການຄື: ນໍ້າຄານ3, ນໍ້າຊັນ3A, ນໍ້າອູ 2,5,6, ເຊນໍ້ານ້ອຍ6, ນໍ້າມັງ1, ນໍ້າໂສ້ ລວມການຕິດຕັ້ງ 777 ເມກາວັດ ລວມກໍາລັງການຜະລິດ 3,475 ກີກະວັດໂມງຕໍ່ປີ, ປີ 2017 ສໍາເລັດ 11 ໂຄງການຄື: ເຊເສັດ3, ເຊຂະໝານ1, ນໍ້າເປີນ2, ນໍ້າງຽບ2C, ນໍ້າຈຽນ, ພະລັງງານແສງຕາເວັນນາຊາຍທອງ, ເຊກະຕໍາ-ເຊນໍ້ານ້ອຍ2, ນໍ້າໄຜ່, ນໍ້າງາ2, ນໍ້າກົງ2 ແລະ ເຊຂະໝານ-ສານໄຊ ລວມກໍາລັງຕິດຕັ້ງ 665 ເມກາວັດ ລວມກໍາລັງການຜະລິດ 2,746 ກີກະວັດໂມງຕໍ່ປີ, ລວມໂຄງການທີ່ສໍາເລັດໃນໄລຍະກາງສະໄໝ 20 ໂຄງການ ລວມກໍາລັງການຕິດຕັ້ງ 1,442 ເມກາວັດ, ລວມກໍາລັງການຜະລິດ 6,221 ກີກະວັດໂມງຕໍ່ປີ. ວຽກງານບໍ່ແຮ່ ໃນປີ 2016 ສໍາເລັດ 6 ໂຄງການຄື: ໂຮງງານປຸງແຕ່ງແຮ່ກົ່ວແຂວງຄໍາມ່ວນ, ໂຮງງານປຸງແຕ່ງເກືອໂບຣມແຂວງຄໍາມ່ວນ, ໂຮງງານປຸງແຕ່ງຫີນປູນແຂວງໄຊຍະບູລີ, ໂຮງງານປຸງແຕ່ງແຮ່ອັງຕີມອນແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ, ໂຮງງານຄຸດຄົ້ນຄໍາແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ໂຮງງານບົດແຮ່ບາລິດແຂວງວຽງຈັນ, ໃນປີ 2017 ສໍາເລັດ 10 ໂຄງການຄື:  ໂຮງງານປຸງແຕ່ງຫີນກວັກ, ໂຮງງານປຸງແຕ່ງບາລິດ ມີ 2ໂຄງການ, ໂຮງງານປຸງແຕ່ງຫີນປູນມີ 4 ໂຄງການ,ໂຮງງານປຸງແຕ່ງຫີນກາວ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ຄໍາ 2 ໂຄງການ ແລະ ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2018 ຄາດວ່າຈະສໍາເລັດ 2 ໂຄງການຄື: ໂຮງງານປຸງແຕ່ງແຮ່ເຫຼັກ ແຂວງໄຊສົມບູນ ແລະ ໂຮງງານປຸງແຕ່ງແຮ່ຊືນ-ສັງກະສີ ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າຮອດທ້າຍປີ 2018  ຈະສໍາເລັດໂຄງການປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດທັງໝົດ 18 ແຫ່ງ ເກີນແຜນການ 8 ແຫ່ງ ຕາມແຜນການແມ່ນ 10 ແຫ່ງ, ດັ່ງນັ້ນ ໃນປີ 2017 ມອບພັນທະເຂົ້າຫງົບປະມານລັດ 223 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ, ໃນຕອນທ້າຍກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຮັບຟັງການໂອລົມຂອງທ່ານ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ແລະ ກອງປະຊຸມໄດ້ປິດລົງດ້ວຍຜົນສໍາເລັດ.