ກອງປະຊຸມສຸດຍອດທາງດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າ ຄັ້ງທີV The 5th Power Utility Summit

27-03-2018.           ໃນວັນທີ 21-23 ມີນາ 2018 ໄດ້ມີກອງປະຊຸມສຸດຍອດທາງດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າ ຄັ້ງທີ V The 5th Power Utility Summit ທີ່ເມືອງໜານໜິງ, ແຂວງກວາງຊີ ສປ.ຈີນ, ໂດຍມີຕົວແທນຈາກ 5 ປະເທດເຂົ້າຮ່ວມປະກອບດ້ວຍ: CSG ປະເທດຈີນ, EDC ປະເທດກຳປູເຈຍ, EGAT ປະເທດໄທ, MOEE ປະເທດມຽນມາ ແລະ EDL ປະເທດລາວ. ໃນກອງປະຊຸມ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ນຳໂດຍ ທ່ານ ດວງສີ ພາຣະຍົກ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ພ້ອມດ້ວຍວິຊາການທາງດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າ ເຂົ້າຮ່ວມ ເຊິ່ງກອງປະຊຸມແມ່ນໄດ້ຈັດຂຶ້ນເປັນຄັ້ງທີ 5 ທີ່ໄດ້ແລກປ່ຽນປະສົບການ, ເຕັກໂນໂລຊີທັນສະໄໝ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍໃນການພັດທະນາພະລັງງານ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ກອງປະຊຸມກໍ່ໄດ້ຫາລືກ່ຽວກັບການເຊື່ອມໂຍງລະບົບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າໃນລະດັບພູມິພາກ, ການພັດທະນາພະລັງງານໃຫ້ໝັ້ນຄົງ ລວມເຖິງ ການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບປະເດັນຮ້ອນຂອງການພັດທະນາພະລັງງານໃນທົ່ວໂລກ. ນອກຈາກການແລກປ່ຽນປະສົບການທາງດ້ານພະລັງງານແລ້ວ ແຕ່ລະປະເທດຍັງໄດ້ມີການແລກປ່ຽນທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ໂດຍການສະແດງສີລປະ “GMS Culture Night” ທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງແຕ່ລະປະເທດ ເພື່ອຍົກສູງຄຸນຄ່າທາງດ້ານຮີດຄອງປະເພນີ-ວັດທະນະທຳປະຈຳຊາດຂອງຕົນເອງ ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຊົມ.