ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ແລະ ບໍລິສັດຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ເປັນເຈົ້າພາບ ໃນການຈັດກອງປະຊຸມ HAPUA Working Group No.5 ໃນຫົວຂໍ້ “Internal Auditing: Progress through Sharing”

26-03-2018.        ໃນວັນທີ 22-23 ມີນາ 2018 ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ແລະ ບໍລິສັດຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ໄດ້ຮ່ວມກັນ ເປັນເຈົ້າພາບໃນການຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາທາງວິຊາການຂຶ້ນ ທີ່ສະຖາບັນຝຶກອົບຮົມໄຟຟ້າລາວ, ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານກ່າວເປີດພິທີໂດຍ ທ່ານ ໂກມົນຈັນ ເພັດອາສາ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ, ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວມີຕາງໜ້າຕົວແທນຈາກການໄຟຟ້າຂອງບັນດາປະເທດຕ່າງໆໃນອາຊຽນເຂົ້າຮ່ວມປະກອບມີ SP Group ປະເທດສິງກະໂປ, MEA ປະເທດໄທ, TNB, Deloitte ປະເທດ     ມາເລເຊຍ, NAPOCOR ປະເທດຟີລິບປິນ, EVN ແລະ HCMPC ປະເທດຫວຽດນາມ, ພ້ອມດ້ວຍ ນັກສຳມະນາກອນຈາກ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ (EDL) ແລະ ບໍລິສັດຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ (EDL-Gen) ໂດຍແມ່ນ ທ່ານ ນາງ ສຸກສັນ ພົງພິລາ ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ແລະ ເປັນຜູ້ນຳພານັກສຳມະນາກອນເຂົ້າຮ່ວມຈາກ ປະເທດລາວ. HAPUA Working Group No.5 ແມ່ນໄດ້ມີການພົວພັນຮ່ວມມືທາງດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າລະຫວ່າງປະເທດອາຊຽນຢ່າງເປັນປະຈຳ ເຊິ່ງຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ກໍ່ເພື່ອແລກປ່ຽນປະສົບການ ພ້ອມທັງຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ການກວດສອບພາຍໃນ ຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ, ເຊິ່ງແຕ່ລະປະເທດແມ່ນໄດ້ນຳເອົາຫຼັກການ ແລະ ລະບຽບການໃນການດຳເນີນວຽກງານການກວດສອບພາຍໃນ ພ້ອມທັງມາດຕະການໃນການແກ້ໄຂເມື່ອກວດພົບບັນຫາ ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອຮັກສາສະຖຽນລະພາບໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຍັງໄດ້ມີການຖາມ-ຕອບ ປະກອບຄຳຄິດເຫັນເພື່ອເປັນຂໍ້ຄິດໃຫ້ແຕ່ລະອົງກອນໄດ້ນຳໄປຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ປັບປຸງໃນບາງຈຸດຄົງຄ້າງໃຫ້ແໜ້ນແກ່ນຍິ່ງຂຶ້ນ.