ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຄົ້ນຄວ້ານະໂຍ ບາຍ ແລະ ລາຄາຫົວໜ່ວຍທົດແທນ ຂອງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳງື່ມ 4

08-05-2017.          ວັນທີ 4 ພຶດສະພາ 2017 ເວລາ 8:30 ໂມງ, ທ່ານ ໂກມົນຈັນ ເພັດອາສາ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ(ຟຟລ), ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍສິດທີ່ໄດ້ຮັບ ແລະ ລາຄາຫົວໜ່ວຍທົດແທນຜົນກະທົບ ຂອງ ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳ ຕົກ ນ້ຳງື່ມ 4, ໂດຍມີທ່ານ ຄຳປາວ ມົວ ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານ, ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບັນດາພະແນກການ, ຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ, ຂັ້ນບ້ານ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເຂົ້າຮ່ວມ 110 ກວ່າຄົນ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງຊຽງຂວາງ.

         ໃນກອງປະຊຸມ ທ່ານ ໂກມົນຈັນ ເພັດອາສາ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ຟຟລ ໃນນາມຕາງໜ້າໃຫ້ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ໄດ້ຂື້ນລາຍງາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຜ່ານມາຈົນເຖິງປະຈຸບັນຂອງໂຄງການ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງໂຄງການ ໄດ້ນຳສະເໜີວຽກງານດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກຫ້ອງການສິ່ງແວດລ້ອມ ຟຟລ ໄດ້ນຳສະເໜີຫຼັກການ, ຂໍ້ມູນຄິດໄລ່ຄ່າທົດແທນ ແລະ ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງນະໂຍບາຍ ແລະ ລາຄາຫົວໜ່ວຍທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍຂອງປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງໄດ້ແຍກອອກເປັນ 4 ປະເພດຄື: ປະເພດທີ່ດິນ, ປະເພດສິ່ງປຸກສ້າງ, ປະເພດຊັບສິນລວມໝູ່ ແລະ ປະເພດໄມ້ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ. ສຳລັບຄອບຄົວຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ແມ່ນນອນຢູ່ໃນຂົງເຂດຂອງ 2 ເມືອງ ແຂວງຂຽງຂວາງ ຄື: ເມືອງແປກ ມີ 3 ບ້ານ ລວມ 39 ຄອບຄົວ, ເມືອງພູກູດ ມີ 4 ບ້ານ ລວມ 129 ຄອບຄົວ. ເຊິ່ງຫຼາຍພາກສ່ວນ ໄດ້ປຶກສາຫາລື ອອກຄຳຄິດຄຳເຫັນແບບກົງໄປກົງມາ ກ່ຽວກັບການກຳນົດ ແລະ ຮັບຮອງເອົາຂໍ້ຕົກລົງນະໂຍບາຍລາຄາຫົວໜ່ວຍທົດແທນ ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບລະບຽບການຕ່າງໆຂອງ ສ ປປລາວ ແລະ ແທດເໝາະກັບທ້ອງຖິ່ນ ບົນພື້ນຖານການສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ.