ພິທີລົງນາມຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການລະຫວ່າງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ແລະ ການໄຟຟ້າຝ່າຍຜະລິດແຫ່ງປະເທດໄທ.

22-03-2017.        ໃນວັນທີ 18 ມີນາ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ, ຢູ່ທີ່ ເມືອງຫຼວງພະບາງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ມີພິທີລົງນາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສອງຝ່າຍ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ(ຟຟລ) ກັບ ການໄຟຟ້າຝ່າຍຜະລິດແຫ່ງປະເທດໄທ(ກຟຜ) ໂດຍການລົງນາມຂອງ ທ່ານ ບຸນອູ້ມ ສີວັນເພັງ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ຟຟລ ແລະ ທ່ານ ກໍລະສິດ ພັກໂຊຕານົນ ຜູ້ວ່າການ ກຟຜ ມີຄະນະຜູ້ບໍລິຫານຂອງທັງສອງຝ່າຍ ແລະ ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ເຂົ້າຮ່ວມ. ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສອງການໄຟຟ້າ ລາວ-ໄທ ແມ່ນໄດ້ຮ່ວມມືກັນເປັນເວລາຍາວນານມາແລ້ວ ເພາະວ່າສອງປະເທດແມ່ນມີຊາຍແດນຮ່ວມກັນຫຼາຍພັນກິໂລແມັດ, ການນໍາລະດັບປະເທດ ກໍ່ຄືປະຊາຊົນສອງຊາດ ກໍ່ໄດ້ມີການໄປມາຫາກັນເປັນປະຈຳ ໂດຍສະເພາະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຟຟລ ແລະ ກຟຜ ແມ່ນໄດ້ແລກປ່ຽນ ຊື້-ຂາຍ ພະລັງງານໄຟຟ້າ ຮ່ວມກັນຫຼາຍກວ່າ 40 ປີ ຍ້ອນເຫັນໄດ້ຄວາມສໍາຄັນດັ່ງກ່າວ ມາຮອດ ປີ 2002 ທັງສອງຝ່າຍຈີ່ງໄດ້ຍົກສູງການພົວພັນຮ່ວມມືໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳຫຼາຍຂື້ນ ຈີ່ງໄດ້ມີການລົງນາມຮ່ວມມືສະບັບທຳອິດຂື້ນຢ່າງເປັນທາງການ, ໃນນັ້ນ ທັງສອງຝ່າຍແມ່ນໄດ້ເນັ້ນຫຼາຍດ້ານ ໂດຍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນດ້ານວິຊາການ, ດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍສະເພາະ ເມື່ອການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າໃນ ສປປລາວ ໃນແຕ່ລະປີໄດ້ເພີ່ມຂື້ນເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານ ວິຊາການ ທີ່ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ກໍ່ເປັນເງົາຕາມມາເພື່ອຮອງຮັບກັບໜ້າວຽກທຸກໜ້າວຽກຂອງຕົນ, ຟຟລ ຈີ່ງໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທ ເພື່ອໄປຍົກລະດັບການສຶກສາທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລຂອນແກ່ນ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລຊຽງໃໝ່ ນອກຈາກນັ້ນ ທັງສອງຝ່າຍຍັງໄດ້ຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມດ້ານເຕັກນິກໄລຍະສັ້ນ, ໄລຍະຍາວ ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບການເຮັດວຽກຕົວຈິງ, ຄຽງຄູ່ກັບວຽກງານວິຊາສະເພາະແລ້ວໃນແຕ່ລະປີ ສອງອົງກອນ ຍັງໄດ້ມີການແຂ່ງຂັນກິລາມິດຕະພາບ ໂດຍໃນແຕ່ລະປີໄດ້ຜັດປ່ຽນກັນເປັນເຈົ້າພາບ, ໃນວັນທີ 09-11  ກຸມພາ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ, ຟຟລ ກໍ່ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບກິລາປະຈໍາປິຂື້ນ ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປລາວ.