ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ຈັດກິດຈະກຳທີ່ ໂຮງຮຽນມັດຖະຍົມສົມບູນ ປາກກະຍຸງ

ການລົງເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳໃນ ວັນທີ 8 ທັນວາ 2016 ທີ່ ບ້ານປາກກະຍຸງ ເມືອງໂທລະຄົມ ແຂວງວຽງຈັນ


ຮູບຕ່າງໆທີກ່ຽວຂ້ອງ