ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ຮ່ວມງານວາງສະແດງ ແລະ ຈັດກິດຈະກຳ ທີ່ບຸນທາດຫຼວງວຽງຈັນ ປະຈຳປີ 2016


ຮູບຕ່າງໆທີກ່ຽວຂ້ອງ