ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ຈັດກິດຈະກຳທີ່ ໂຮງຮຽນມັດຖະຍົມສົມບູນ ທ່າງ່ອນ


ຮູບຕ່າງໆທີກ່ຽວຂ້ອງ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​