ພິທີລົງນາມຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການລະຫວ່າງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ແລະ ການໄຟຟ້າຝ່າຍຜະລິດແຫ່ງປະເທດໄທ.        ໃນວັນທີ 18 ມີນາ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ, ຢູ່ທີ່ ເມືອງຫຼວງພະບາງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ມີພິທີລົງນາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສອງຝ່າຍ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ(ຟຟລ) ກັບ ການໄຟຟ້າຝ່າຍຜະລິດແຫ່ງປະເທດໄທ(ກຟຜ) ໂດຍການລົງນາມຂອງ ທ່ານ ບຸນອູ້ມ ສີວັນເພັງ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ຟຟລ ແລະ ທ່ານ ກໍລະສິດ ພັກໂຊຕານົນ ຜູ້ວ່າການ ກຟຜ ມີຄະນະຜູ້ບໍລິຫານຂອງທັງສອງຝ່າຍ ແລະ ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ເຂົ້າຮ່ວມ. ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສອງການໄຟຟ້າ ລາວ-ໄທ ແມ່ນໄດ້ຮ່ວມມືກັນເປັນເວລາຍາວນານມາແລ້ວ ເພາະວ່າສອງປະເທດແມ່ນມີຊາຍແດນຮ່ວມກັນຫຼາຍພັນກິໂລແມັດ, ການນໍາລະດັບປະເທດ ກໍ່ຄືປະຊາຊົນສອງຊາດ ກໍ່ໄດ້ມີການໄປມາຫາກັນເປັນປະຈຳ ໂດຍສະເພາະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຟຟລ ແລະ ກຟຜ ແມ່ນໄດ້ແລກປ່ຽນ ຊື້-ຂາຍ ພະລັງງານໄຟຟ້າ ຮ່ວມກັນຫຼາຍກວ່າ 40 ປີ ຍ້ອນເຫັນໄດ້ຄວາມສໍາຄັນດັ່ງກ່າວ ມາຮອດ ປີ 2002 ທັງສອງຝ່າຍຈີ່ງໄດ້ຍົກສູງການພົວພັນຮ່ວມມືໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳຫຼາຍຂື້ນ ຈີ່ງໄດ້ມີການລົງນາມຮ່ວມມືສະບັບທຳອິດຂື້ນຢ່າງເປັນທາງການ, ໃນນັ້ນ ທັງສອງຝ່າຍແມ່ນໄດ້ເນັ້ນຫຼາຍດ້ານ ໂດຍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນດ້ານວິຊາການ, ດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍສະເພາະ ເມື່ອການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າໃນ ສປປລາວ ໃນແຕ່ລະປີໄດ້ເພີ່ມຂື້ນເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານ ວິຊາການ ທີ່ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ກໍ່ເປັນເງົາຕາມມາເພື່ອຮອງຮັບກັບໜ້າວຽກທຸກໜ້າວຽກຂອງຕົນ, ຟຟລ ຈີ່ງໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທ ເພື່ອໄປຍົກລະດັບການສຶກສາທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລຂອນແກ່ນ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລຊຽງໃໝ່ ນອກຈາກນັ້ນ ທັງສອງຝ່າຍຍັງໄດ້ຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມດ້ານເຕັກນິກໄລຍະສັ້ນ, ໄລຍະຍາວ ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບການເຮັດວຽກຕົວຈິງ, ຄຽງຄູ່ກັບວຽກງານວິຊາສະເພາະແລ້ວໃນແຕ່ລະປີ ສອງອົງກອນ ຍັງໄດ້ມີການແຂ່ງຂັນກິລາມິດຕະພາບ ໂດຍໃນແຕ່ລະປີໄດ້ຜັດປ່ຽນກັນເປັນເຈົ້າພາບ, ໃນວັນທີ 09-11  ກຸມພາ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ, ຟຟລ ກໍ່ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບກິລາປະຈໍາປິຂື້ນ ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປລາວ.