NEWS
ແຈ້ງການ ມອດໄຟ ບາງເຂດ ໃນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

27-01-2021


ແຈ້ງການ ມອດໄຟ

22-01-2021


ແຈ້ງການມອດໄຟ 22 kV MSH 5.4.1; 5.4.2 & MSS 5.6 ມອດແຕ່ສະຖານີ RCS ບຶງໜອງທາ.

21-01-2021


ແຈ້ງການ ມອດໄຟ 22 kV ບາງເຂດ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງ

21-01-2021


ແຈ້ງການມອດໄຟ 22kV, ຂອບເຂດບ້ານ ຮ່ອງຄ້າ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

20-01-2021


ແຈ້ງການ ມອດໄຟລົງ 22 KV ມອດປົດ HotLine Clamp ຫາ ແລວໄຟສຸດ ວັນທີ 21 ມັງກອນ 2021

18-01-2021


ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ເປີດການນໍາໃຊ້ບໍລິການ ສາຍດ່ວນ 1199 ແລະ EDL Mobile Application

12-01-2021


ແຈ້ງການ ມອດໄຟ 22 KV MSS 5.8 ມອດແຕ່ LBS ໜ້າໂຮງຮຽນລາວ-ຫວຽດ ຫາ PTP ຮ່ອງແຊງ

31-12-2020


ແຈ້ງການ ມອດໄຟ ລົງໝໍ້ແປງບ້ານ ໂພນສະຫວັນໃຕ້

31-12-2020


ແຈ້ງການ ມອດໄຟ 22 KV MSS 5.6 ມອດແຕ່ສະຖານີ ຫາ RCS ບຶງໜອງທາ

31-12-2020


ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ໄດ້ລົງມອບເຄື່ອງອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ ຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

03-11-2020


ເສວະນາ ລາຄາໄຟຟ້າ ແລະ ໄຟຟ້າລາວ ແຕ່ປີ 2021 – 2025

05-10-2020