NEWS
ຟຟລ ຈະມີການ ມອດໄຟບາງເຂດ ເພື່ອປັບປຸງ, ສ້ອມແປງບຳລຸງຮັກສາລະບົບຕາຂ່າຍທີ່ເກົ່າແກ່

05-06-2021


ຟຟລ ຈະມີການ ມອດໄຟບາງເຂດ ເພື່ອປັບປຸງ, ສ້ອມແປງບຳລຸງຮັກສາລະບົບຕາຂ່າຍທີ່ເກົ່າແກ່

04-06-2021


ຟຟລ ຫລຸດຄ່າໄຟຟ້າ 3% ຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ (ປະຕິບັດທົ່ວປະເທດ)

08-05-2021


ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສະຫຼຸບວຽກງານປະຈໍາປີ 2020 ແລະ ວາງທິດແຜນການປະຈໍາປີ 2021

05-04-2021


ມອບ-ຮັບ ຫນ້າທີ່ຕຳແໜ່ງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຄົນໃຫມ່

02-04-2021


ພິທີເປີດຝຶກອົບຮົມວິທີການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງເຂືີ່ອນ (Dam Safety)

23-03-2021


ກອງປະຊຸມວິຊາການດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າ ການແກ້ໄຂ ແລະ ພັດທະນາໄຟຟ້າ ແຂວງຈໍາປາສັກ.

04-03-2021


ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ຂໍແຈ້ງມາຍັງທ່ານຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າທົ່ວປະເທດຊາບ

03-03-2021


ແຈ້ງການ

02-03-2021


ທ່ານຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ໄດ້ລົງເຮັດວຽກກັບ ສາຂາແຂວງ

01-02-2021


ແຈ້ງການມອດໄຟວັນທີ 30,31/01/2021 ແລະ ວັນທີ 02/02/2021

29-01-2021


ແຈ້ງການ ມອດໄຟ ວັນທີ 29-31/01/2021

28-01-2021