NEWS
ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ຜ່ານແຜນສູ້ຊົນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2020

07-07-2020


ວິທີການຄິດໄລ່ຄ່າໄຟຟ້າ ຕາມລາຄານະໂຍບາຍ

24-06-2020


ນະໂຍບາຍຫລຸດລາຄາໄຟຟ້າ ໃນໄລຍະ ການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດ COVID-19

24-06-2020


ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ IV ຂອງບັນດາໜ່ວຍພັກທີ່ຂຶື້ນກັບຄະນະພັກຮາກຖານ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ

19-06-2020


ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ IV ຂອງບັນດາໜ່ວຍພັກທີ່ຂຶື້ນກັບຄະນະພັກຮາກຖານ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ

18-06-2020


ພິທີມອບ-ຮັບໜ້າທີ່ ຜູ້ອໍານວຍການ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ລະຫວ່າງ ຜູ້ເກົ່າ ແລະ ຜູ້ວ່າການ ອໍານວຍການລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວຜູ້ໃໝ່

16-06-2020


ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ລົງຊີ້ນຳວຽກງານຝ່າຍປະຕິບັດການໄຟຟ້ານະຄອນຫຼວງ

08-05-2020


ພິທີມອບ-ຮັບ ໜ້າທີ່ຕໍາແໜ່ງຫົວໜ້າ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາຈຳປາສັກ ແລະ ສາຂາຊຽງຂວາງ

05-03-2020


ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກປີ 2019 ແລະ ແຜນສູ້ຊົນ ປີ 2020 ຂອງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ

02-03-2020


ການແຂ່ງຂັນກິລາມິດຕະພາບປະຈໍາປີລະຫວ່າງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ແລະ ການໄຟຟ້າຝ່າຍຜະລິດແຫ່ງປະເທດໄທ

24-02-2020


ກອງປະຊຸມສຳມະນາຮ່ວມມື EDL-JEPIC “ການຮັກສາ ຄວາມປອດໄພ ຂອງເຂື່ອນ

17-02-2020


ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ ຂອງກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງ ແຜນພັດທະນາ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ຂອງ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

04-02-2020