NEWS
[ENG] The 19th Meeting of ASEAN Power Grid Consultative committee and The 24th Meeting of HAPUA Working Committee

24-11-2016


ກອງປະຊຸມ ໄຟຟ້າຂອງປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ (HAPUA) ຄັ້ງ​ທີ່ 24 ຢູ່​ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ  

23-11-2016


ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ນ້ຳງື່ມ 3 ມອບເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ 5 ໜູ່ບ້ານ ເມືອງລ້ອງແຈ້ງ ແຂວງໄຊສົມບູນ

09-11-2016


ພິທີມອບ-ຮັບ ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ ຄູວຽງ-ວົງວຽນໂສກປ່າຫຼວງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ກັບ ພະແນກໂຍທາທິການ-ຂົນສົ່ງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

07-11-2016


ກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່ລະບຽບຫຼັກການນໍາໃຊ້ໄຟຟ້າໃຫ້ ຖືກຕ້ອງ ແລະ ປອດໄພ.

04-11-2016


ກອງປະຊຸມປະເມີນຜົນການກໍ່ສ້າງໜ່ວຍພັກເຂັ້ມແຂງ-ຮູ້ນຳພາຮອບດ້ານ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ.

02-11-2016


ພະນັກງານ ວິຊາການ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້ລາວ 3 ສາຂາ ພາກເໜືອ ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມວຽກງານເຕັກນິກໝໍ້ນັບໄຟ

01-11-2016


ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ສາຍເກາະຫ້ອຍຕາມເສົາໄຟຟ້າ ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

28-10-2016


ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ດ້ານການບໍລິຫານ ພະນັກງານ ກຳມະກອນ ຟຟລ ສາຂາ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

25-10-2016


ຄວາມຄືບໜ້າການກໍ່ສ້າງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຫີນບູນ

20-10-2016


ພິທີມອບ-ຮັບ ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບຸນປອມປີກ

20-10-2016


ພິທີເປີດການນໍາໃຊ້ສາຍສົ່ງ-ສະຖານີໄຟຟ້າ 115 ກວ ເມືອງພີນ-ສາລະວັນ

20-10-2016