NEWS
ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານ 2016 ແລະ ຜ່ານແຜນການ 2017

2017-03-07


ສາມອົງການຈັດຕັ້ງ ຟຟລ, ຟຟລ ສາຂາ ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ 1 ຮ່ວມໃຈຕ້ານໄພໜາວສູ້ຊົນນະບົດ ແຂວງຫົວພັນ.

15-02-2017


ການແຂ່ງຂັນກິລາມິດຕະພາບປະຈຳປີ 2017 ລະຫວ່າງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າ ລາວ ແລະ ການໄຟຟ້າຝ່າຍຜະລິດແຫ່ງ ປະເທດໄທ

11-02-2017


ກອງປະຊຸມສຳມະນາຮ່ວມມື EDL-JEPIC ຂື້ນ ໃນຫົວຂໍ້ ການບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

17-01-2017


ພິທີຮັບເອົາເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງ ມະຫາຊົນຜູ້ກ້າວໜ້າ ເຂົ້າເປັນສະຫະພັນ ແມ່ຍິງລາວ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ

13-01-2017


ພິທີເປີດການນໍາໃຊ້ໄຟຟ້າ ຢູ່ທີ່ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

13-01-2017


ເປີດການນຳໃຊ້ສາຍສົ່ງ 115 ກວ ໜອງເດີ່ນ-ເຊໂນ-ເມືອງພີນ

10-01-2017


ທ່ານ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫ່ຍ ລັດວິສາຫະກິດ ໄຟຟ້າລາວ ພົບປະໂອ້ລົມພະນັກງານ ຟຟລ ສາຂາ ແຂວງສະຫັວນນະເຂດ

10-01-2017


ພິທີເປີດການນຳໃຊ້ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ເຊເສັດ 3 ຢ່າງເປັນທາງການ

10-01-2017


ກອງປະຊຸມ The 2nd Meeting of Thai-Laos System to System Interconnection Working Group

19-12-2016


ລົງເຄື່ອນໄຫວປູກຈິດສຳນືກ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການ ນຳໃຊ້ໄຟຟ້າ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ປະຢັດ ແລະ ປອດໄພ

14-12-2016


[ENG] The 19th Meeting of ASEAN Power Grid Consultative committee and The 24th Meeting of HAPUA Working Committee

24-11-2016