ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ລົງຊຸກຍູ້ວຽກງານພະລັງງານໄຟຟ້າ 5 ແຂວງພາກເໜືອ.

30-07-2020.
ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 15-22 ກໍລະກົດ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານ ຄໍາມະນີ ອິນທິລາດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ພ້ອມຫົວໜ້າກົມ ຮອງກົມ ຜູ້ວ່າການອໍານວຍການໃຫຍ່ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ລົງຕິດຕາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາ ແຂວງ, ສະຖານີ ແລະ ລະບົບສົ່ງໄຟຟ້າ 5 ແຂວງພາກເໜືອປະກອບມີ: ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ, ແຂວງອຸດົມໄຊ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແລະ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຈຸດປະສົງຫຼັກ ກໍ່ແມ່ນລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າຂອງບັນດາແຂວງໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງຕາມແຜນພັດທະນາດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າຂອງ ພັກ-ລັດຖະບານ ໃນການຮອງຮັບກັບການຂະຫຍາຍໂຕຂອງແຜນການການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງແຕ່ລະແຂວງ ເຊີ່ງໃນນັ້ນ ທ່ານໄດ້ລົງເຮັດວຽກຢູ່ບັນດາໜ້າວຽກທີ່ສໍາຄັນ ລົງຕິດຕາມ ແລະ ຮັບຟັງການລາຍງານຂອງບັນດາໜ້າວຽກເຊັ່ນ: ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ສະຖານີໄຟຟ້າ 115 ກິໂລໂວນ ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ, ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າທາ 1, ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງລະບົບສົ່ງໄຟຟ້າພາກເໜືອ, ສະຖານີໄຟຟ້ານາແລແຂວງອຸດົມໄຊ, ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າອູ 7, ສະຖານີໄຟຟ້າບຸນໃຕ້ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ສະຖານີ້ໄຟ້າຊຽງເງີນແຂວງຫລວງພະບາງ ແລະ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຄານ 2-3 ເປັນຕົ້ນ ເພື່ອຮ່ວມກັນສົ່ງເສີມຈຸດດີດ້ານມີຜົນງານ ຮ່ວມກັນແກ້ໄຂຂໍ້ໂຄງຄ້າງ ແລະ ປັບປຸງຈຸດອ່ອນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າໃຫ້ແທດເໝາະກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງ ສປປລາວ.