ທີມງານ HOTLINE ສົມທົບ ກັບສູນບໍລິການໄຟຟ້າເມືອງໄຊທານີລົງສ້ອມແປງສຸກເສີນ ຕັດ-ເຊື່ອມສາຍຕາຂ່າຍ 22 ກິໂລໂວນ

24-07-2020.
ວັນທີ 24 ກໍລະກົດ 2020,  ໃດ້ເກີດມີຟ້າລົມແຮງ ຢູ່ເຂດບ້ານ ສະພັງຄະນົງ ເມືືອງ:ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຮັດໃຫ້ເສົາໄຟຟ້າ 12 ແມັດ, ຫັກ ຈຳນວນ 01 ຕົ້ນ ແລະ ເຮືອນຟິວໄໝ້, ດັັງນັ້ນ ທາງທີມງານ HOTLINE  ສົມທົບ ກັບສູນບໍລິການໄຟຟ້າເມືອງໄຊທານີ ທີ່ຂື້ນກັບຝ່າຍປະຕິບັດການໄຟຟ້ານະຄອນຫຼວງ ເຊີ່ງລົງສ້ອມແປງສຸກເສີນ ຕັດ-ເຊື່ອມສາຍຕາຂ່າຍ 22 ກິໂລໂວນ ເພື່ອປ່ຽນເຮືອນຟິວ ສາຍແຈກ 9.1. ການປະຕິບັດວຽກງານ ແມ່ນໃຊ້ເວລາ 01 ຊົ່ວໂມງຈື່ງສຳເລັດ.