ສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງ: ສີໂຄດຕະບອງ ລົງສ້ອມສາຍຕາຂ່າຍແຮງກາງ 22 ກິໂລໂວນ

23-07-2020.
ໃນເວລາ 01:00ໂມງ ເຊົ້າ ຂອງວັນທີ23 ກໍລະກົດ 2020, ໄດ້ເກີດມີ ຝົນຟ້າຂະຫນອງ ແລະ ເກີດມີຟ້າຜ່າ ສາຍຕາຂ່າຍແຮງກາງ 22 ກິໂລໂວນ ຂາດ ຈຳນວນ 3  ເສັ້ນ ຢູ່ບ້ານໂນນຂີ້ເຫຼັກ ເມືອງ: ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ ໃນເຂດບ້ານດັ່ງກ່າວບໍ່ມີໄຟຟ້າຊົມໃຊ້ ປະຈຸບັນພະນັກງານ-ກຳມະກອນ ສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງ: ສີໂຄດຕະບອງ ທີ່ຂື້ນກັບຝ່າຍປະຕິບັດການໄຟຟ້ານະຄອນຫຼວງ ໄດ້ທຳການສ້ອມແປງຄືນໂດຍໄວ ແຕ່ດ້ວຍສະພາບອາກາດມີຝົນຕົກຫລາຍຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການຊ້ອມແປງລ່າຊ້າ.  ດັ່ງນັ້ນ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ຂໍອາໄພໃນການຊົມໃຊ້ໄຟບໍ່ສະດວກມານະທີນີ້ດ້ວຍ.