ສາຍລົງຫນໍ້ແປງ 160 KVA ຫລຸດ ອອກຈາກຫົວ hotLine ສາເຫດ ຍ້ອນ ງ່າໄມ້ຫັກທັບໃສ່

21-07-2020.
ໃນວັນທີ 20 ກໍລະກົດ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ ເວລາ 19:00 ໂມງ ໄດ້ເກີດມີຟ້າລົມແຮງ ຢູ່ເຂດບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ເຮັດໃຫ້ສາຍລົງຫນໍ້ແປງ 160 KVA ຫລຸດ ອອກຈາກຫົວ hotLine ສາເຫດ ຍ້ອນ ງ່າໄມ້ຫັກທັບໃສ່ ຖືກຫົວ ບູຊິງ 22 ກວ ແລະ ຫນໍ້ແປງ ຂາດ 3 ບັ້ງ ເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟຟ້າດັບ ໃນເຂດດັ່ງກ່າວ. ດັ່ງນັ້ນ ທີມງານ hotLine ໃດ້ທຳການສ້ອມແປງ ແລະ ປ່ອຍໄຟ ໃນເວລາ 10 ໂມງ ຂອງວັນທີ 21 ກໍລະກົດ 2020

#HotlineEDL